Ladberg, Cunilla

Vor psykiske udvikling

Bog

DKK 65,00

Alle mennesker vil have brug for at vide noget om udviklingspsykologi. Men hvad er udvikling? At udvikles betyder, at man klare nye situationer, men hvilke situationer, man stilles over for, er ikke en given ting. At børn har svært ved at koncentrere sig er f.eks. ret almindeligt i børnehaver i dag. Det var ikke så almindeligt for 30 eller 40 år siden, da der dengang var andre problemer, der trængte sig på. Mange andre setder i verden forekommer den slags problemer næsten slet ikke. Det skyldes børnenes levevilkår og den udvikling, der finder sted inden for et samfund. Men menensker stræber efter at udvikle sig og befinder sig dårligt, hvis de forhindres i det. Udviklingspsykologien beskriver, hvad der foregår, når mennesker udviklser sig. Den beskriver også, hvad der påvirker udviklinger, og hvad der kan hindre, at mennesker udvikler sig. – Bogen er skrevet med tanke på dem, der arbejder med menensker inden for børneforsorg, skole, sundheds- og sygepleje, handicapforsorg, udviklingshæmmede eller psykiatriske patienter.

Varenr. 13.4-21. – Uindbundet. – 2. udgave. – 1984. –  157 sider. – Pænt eksemplar. – 65 kr.

Hans Reitzels Forlag 1984

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Hvad er udviklingspsykologi, og hvad kan vi bruge den til? – Hvad er udvikling. – Før fødslen. – Fødslen. – Den nyfødte. – Spædbarnstiden. – Sanseindtryk og bevægelser. – Om at lære. – Barnet og de voksne. – Verden udenfor. – Udviklingen i spædbarnstiden, sammenfatning. – Småbørnsalderen. – Aktiviteter og saneseindtryk. – Sproget. Om at tænke og lære. -Børnehavealderen. – Om at bruge kroppen. – Om at tænke og planlægge. – Fantasilege. – I familien. – Skolealderen. – I Skolen. – Teenage- og ungdomsår. – Krop og seksualitet. – De unge og familien. – I kammeratgruppen. – Teenagere i samfundet. – Udviklingen i ungdomsårene. – Udvikling hos voksne. – Arbejdet. – I familien. – Om at blive gammel. – Litteratur,