Cornelius, Hans, Schnack, Karsten

Voksenpædagogisk Opslagsbog.

Bog

DKK 85,00

Samfundsudviklingen har gjort det voksenpædagogiske område meget betydningsfuldt og mangfoldigt. Det gælder både inden for de erhvervsrettede og studiekompetencegivende uddannelser og i forhold til den almene folkeoplysning. Det kræver et kritisk overblik, og opslagsbogen er tænkt som en hjælp hertil, Hovedsigtet med bogen er i at redegøre for de problemkredse, der knytter til et givet begreb i forhold til det voksenpædagogiske felt. Dvs., at de enkelte opslag først og fremmest skal tjene til en indledende redegørelse for og diskussion af de problemer, der ligger bag bogens enkelte opslag. Der findes opslag på mellem 4 og 8 sider, der giver en koncentreret og læselig indføring i centrale emner og begreber.

Christian Ejlers Forlag 1999

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: Arbejdsløshed. – Dannelse og oplysning. – Dialog og samtale. – Engangement og væsentlighed. – Etik. – Folkeoplysning. – Formidling og kommunikation. – Forsøgs- og udviklingsarbejde. – Frihed til uddannelse. – Frit arbejde og civilt samfund. – Højskole. – Ideologi. – Indvandrere og sprog. – Internationalisering. – Karriere. – Kortuddannelse. – Krise. – Kunst og kreativitet. – Kvalifikation og kompetence. – Kvalitet og evaluering. – Køn. – Livserfaring. – Livsformer og seocialkarakter. – Lærer-elev samspil. – Læring. – Læsning. – Medier. – Menneskerettigheder. – Modstand mod læring. – Multimedier. – Omsorg. – Organisationskultur. – Praksislæring og hverdagserfaring. – Projektarbejde. – Refleksion og refleksivitet. – Socialisation. – Sundhed. – Teknologi. – Tredje alder. – Uddannelse. – Ulandspædagogik. – Vejledning. – Voksen. – Åben uddannelse. – Forfatterne. – Indgange. – Bibliografier.- 2. udgave. – Indbundet. – 342 sider. – Pænt eksemplar.