Willis, Roy, red.

Verdens mytologier. En illustreret guide

Bog

DKK 105,00

Ordet “myte” stammer fra det græske “mythos”, der oprindeligt betød “ord” eller “udsagn / historie”. Det var først efter, at den græske historiker , “Mythos” står i kontrast til den historiske kendsgerning, og opfattes ofte som en modsætning til sandhed. Trods dette har de mytiske fortællinger gennem flere århundreder grebet mange mennesker, og der har været gjort mange forsøg på at forstå hemmeligheden bag myternes stærke kræfter. Når det gælder forskellen mellem folkeeventyr og myter , er der stor uenighed mellem forskerne, selv om der er enighed om, at der er mange fællestræk mellem de to slags fortællinger. – Men typist er myterne opstået i småsamfund, hvor man har forklaret det uforklarlige ved naturen og menneskelivet med myter , som ofte er opstået ved, at shamanen eller præsten har været garanten for forklaringen. – Myter har under alle omstændigheder bidraget med store kreative udfoldelser inden for billedkunst og fortællekunst m.m. – Bogen forsøger at give et overblik over verdens mange forskellige myter og hovedtemaer.

Gyldendals Bogklubber 1995

Ikke på lager

Beskrivelse

– INDHOLD. Myter om menneskene. – Overnaturlige væsener. – Kosmiske katastrofer. – Dyr og planter. -Ægteskab og slægt. – Ægyptens første guder. – Nigudekredsen. – Solmyter. – Magtfulde gudinder. – Præste-magikere. – Livet efter døden. – Mellemøsten. – Sumer og Babylon. Myter fra de første byer. – Gilgamesh. Forgængelighedens store epos. – Skabelsesmyter. – Oversvømmelse, ødelæggelse og overlevelse. – Hittitternes myter. Drager og forsvundne guder. – Persiske myter. – Indien. – Verdens tilblivelse. – Indra. Kriger og gudernes konge. – Vishnu. Opretholderen. – Rama. Den retfærdige. – Krishna. Den elskelige. – Shiva. Det erotiskes forening med det asketiske. – Devi. Den mangfoldige gudinde. – Buddhismens myter. – Kina. – Orden af kaos. – Sol, måne og stjerner. Myter om himmellegemerne. – Taoistiske myter om guderne og de udødelige. – Familiemyter om husguder og ærbødighed for de ældre. – Tibet og Mongoliet. -Japan. – Grækenland. – De olympiske guder bliver til. – Dionysos. Vinens og ekstasens gud. – Heroer og uhyrer. – Jason. Den store eventyrer. – Når naturens orden brydes. – Kentaurer og amazoner. – Myter om forvandlinger. – Den keltiske verdens gudekreds. – Irlands myter og guder. – Helten fra Ulster. – Finn og hans krigere. – Gudinder og moderskab. – Historier om Wales. – Sagnet om kong Arthur og hans riddere. – Nordeuropa. – Tidlige og glemte guder. – Vikingetidens verdenstræ og kosmologi. – Loke og Ragnarok. – Odin som Asgårds hersker. – Frej og vanerne. – Gudinder og kvindelige vætter. – Dragedræberne. – De arktiske områder. – Inuitternes myter om havet og himlens ånder. – Sibiriske myter om dyr, træer og shamaner. – Nordamerika. – Skabelsesmyter om menneskets oprindelse. – Shamanens sjælerejser og skytsånder. – Navajo-myter og helbredelsesceremonier. – Præriens myter. – Mellem- og Sydamerika. – Oldtidsreligioners ånder , offerhandlinger og hellige rejser. – Den hellige kalenders guder. – Mayaernes guder og det tredelte kosmos. – Inkaernes gudekreds. – Den hellige himmel. – Afrika. – Udødelighedstabet. – Kongemyter om overmod og dårskab. -Australien. – Den store oversvømmelse. – Døden og sorgen. – Ægteskabets opståen. – Sydøstasien. – Himmelmyter og himmelske riger. – Føde og frugtbarhed. – Maoriernes myter og gudekreds. – Cargokulter. – Litteratur. – Register.- Indbundet og med omslag. – Illustreret. – 315 sider. – Pænt eksemplar.