Mogensen, John, red.

Velfærdstro og protester. Før Nutid 1958-1973.

Bog

DKK 65,00

Varenr: Hylde 9.6. – Uindbundet. – 95 sider. – Illustreret. – Pænt eksemplar. – 65 kr.

Perioden fra slutningen af 1950erne til krisen i begyndelsen af 1970erne er præget af voldsomme bevægelser og forskydninger. Der er næppe noget tidspunkt, hvor den økonomiske, politiske og ideologiske udvikling i Danmark er foregået så hrutigt som i perioden fra 1958 til 1973. Det er i disse år, at vi oplever den anden industrialisering med konsekvenser for det økonomiske, politiske, ideologiske og med forskydninger i klasseforholdene præget af større social mobilitet. Der sker en afvandring fra land til by, og statssektoren vokser sammen med socialområdet. Også ungdomskulturen slår igennem som en væsentlig magtfaktor. De gode tider mellem efterkrigstid og den økonomiske krise i begyndelsen af 1970erne var kun den forside, som velsstandssamfundet kunne fremvise. En række brudflader har vist, at højkunjunkturen havde en bagside.- Bogen indeholder forskellige tekstuddrag fra perioden, der beskriver de samfundsmæssige forhold i datiden.

Dansklærerforeningen / Skov, 1982.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: VELSTAND UDEN VELFÆRD: Villy Sørensen: Soldatens juleaften. – Georg Johannesen: Generasjon. – Alic Heyn-Johnsen: Denne jord kan vi tilintetgøre. – Ivan Malinovski: Ode til overmagten. – Jørgen Johansen: Plankeværk. – Kristen Bjørnkær: Ensretningen i Danmark. – Sven Holm: Af syg og munter. – ERHVERV OG MILJØ: Henrik Stangerup: af løgn over løgn. – Sara Lidman: Næsten tredive. – Ernst Bruun Olsen: Kiruna. – Dagmar Andreasen; Af Fabriksliv. – Bente Clod: af Brud. – FAMILIE OG KØNSROLLER: Humsoderens påklædning. – Gerda Berntsen: En datter på 16 år. – Leif Panduro: Af Et Godt Liv. – Klaus Rifbjerg: VEd skærmen. – Sten Kålø: Nattesøvn. – Henning Mortensen: Af Yvonnes verden. – Suzanne Giese: Kollektivet som alternativ. – UNGDOM OG PROTESTER: Ole Grünbaum: Lidt ungdomsoprørshistorie. – Henrik Krüger: Action mand. – Dan Turell: Jerry Lee Lewis, en laban fra Louisiana. – Palle Aarslev: Beatmusik og ungdomsoprør. – Karl Eskelund: Midt i en hashtid. – Søstersolidaritet. – Erhardt Jakobsen: Undommen er fremtiden. – KÆRLIGHED OG SEKSUALMORAL: Vibeke Willumsen: Seksualundervisning. – Henrik Krüger: Action mand. – Per Holm Knudsen: Af Conni og bolighajen. – Jyllands-Posten: Anmeldelse af Conni og bolighajen. – Amor-serien. Spanske nætter. – Dansk top-sang. Hjerter af honning.- Uindbundet. – Illustreret. – 95 sider. – Pænt eksemplar.