Hornby, Ole.

Ved rettidig Omhu…Skibsreder A. P. Møller 1876-1965.

Bog

DKK 115,00

Den erfarne kaptajn P. M. Møller i Svendborg stod længe alene med sine planer om et dampskibsselskab i det sydfynske sejlskibsmiljø. Først da sønnen A. P. Møller havde alder og erfaring nok til at stille sig ved farens side, lykkedes det i 1904 at overvinde de lokale betænkeligheder og få stiftet det første Mærsk Rederi. I de følgende år kunne A. P. Møller som selskabets forretningsfører og drivende kraft fremvise smukke druftsreslutater, men på trods heraf nærede bestyrelsens flertal betænkelighed ved at følge hans udvidelsesplaner. A. P. Møller siftede derfor i 1912 yderligere et rederi, som ville følge hans egne retningslinjer.

Indbundet med omslag. – 315 sider. – Pænt eksemplar med navn på titelblad. – Varenr. 99.4-41

Schultz Forlag 1990

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Etableringen. Tiden frem til omkring 1920. – Skibsfarten omrking år 1900. – En sømandsslægt. – Den unge A. P. Møller. – Stiftelsen af A/S Dampskibsselskabet Svendborg. – Forsigtig fremvækst. – Stiftelsen af Dampskibsselskabet af 1912 A/S. – A. P. Møllers sevlstændige etablering. – Dansk sibsfart og stormagtsopgøret. – Konsolideringen. Mellemkrigsårene. – Odense Staalskibsværft ved A. P. Møller. – Udvidelsen af flåden. – Linjefart. – Tankfart. – Andre skibsfartstiltag. – Skibsfartspolitik – ude og hjemme. – Engagement i andre sektorer. – A. P. Møllers ledelse af rederiselskaberne. – Den Anden Verdenskrig 1939-1945. – Krigens udbrud. – Under tysk besættelse. – I den frie verden. – Tilbagelvering og erstatning. – Ekspansionen. Tiden frem til 1965. – Flådens genopbygning. – Nyt værft ved Lindø. – Den traditionelle trampfarts tilabgegang. – Olietransporter i stadigt større skibe. – Koncession og olieboring. – Ledelse og organisation. – Økonomiske forhold. – Fondene. – A.P. Møller – privat og i den offentlige debat. – Skibsliste 1904-1965. – Værftsliste. – Mærsk Flåden 1904-1965. – Økonomiske nøgletal. – Kildematerialet.