Tilbud

Anne-Mette Knudsen

Vandets Kulturhistorie i Danmark

Bog

DKK 165,00 DKK 125,00

Vand har spillet en altafgørende rolle for Danmark som nation og for befolkningen gennem flere årtusinder. Havets storme  og pirater tog mange skibe og søfolk,  og mange generationers søfolk mente, at  havfruer og søslanger ofte var  årsagen til skibsforlis og druknedøden.

Til gengæld gav fiskeriet i havet og på søer og i vandløb   mad på bordet til mange mennesker.

Renlighed er en god ting, men sådan har det ikke altid været, da kirken  fandt de offentlige badestuer syndige og urene i religiøs forstand, og derfor blev de forbudt og nedlagt omkring 1600-tallet, og først i løbet af 1800-tallet blev renlighed igen en god ting, der førte til badehoteller og vandkure for de velhavende.

Forløberen for den moderne vandforsyning var de kongelige vandkunster , hvortil der var brug for teknik, der kunne få vandet til at springe og  føres af sted ved hjælp af tryk og fald. Det blev senere til vandledninger og vandreservoirer til gavn for almindelige mennesker.

Varenr.: 55.9-41. – Indbundet. – 2016. –  Illustreret. – 316 sider. – Som ny. – 165 kr. –  TILBUD: 125 kr.

Forlaget Horsnæs 2016

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Vandets oprindelse på Jorden. – Vandets religiøse og symbolske betydning. – Kildetro og kildekraft. – Mellem hedenskab og kristen tro.  – Tro og overtro knyttet til havet. – Kirken er et skib. – Søfartens overtro. – Skibsnissen og klabautermanden. – Spøgelsesskibe og dødssejlere. – Havets magiske væsener. – Nordens havuhyrer. – Havfruer, havmænd og havkvæg. – Den nordiske søslange. – Døden – sømandens følgesvend. Skibsmedicin og lægehjælp for søfarende. – Sømandsbegravelser. – Skibsbyggeri og skibstyper i Danmark. – Vikingernes langskibe. – Kogge, holk, karak og karavelle. – Skude, båd og skib. – Jern- og stålskibsbyggeri. – Forsvar til søs. – Den danske orlogsflåde. – Søværnet. – Orlogsværftet på Holmen. – Holmen som teknisk videnscenter. – Dokøen og Operaen. – Danske søslag.Det nationale Sørøveri 1100 – 1800. – Kapervirksomhed i de danske farvandet. – Striden om Skånemarkedet. – Kapervirksomhed fra Christiansø 1807-1809. – At finde vej til søs. – Et søkort at forstå. – Kompas, kronometer og sekstant. – Fyrtårne i Danmark. – Fyrskibe 1829 – 1988. – Lodsvæsenet. – Marinarkæologi. – Havet omkring Danmark.  – Derfor er havet salt. – Kattegat og Skagerrak. – Færgeruter. – Stenrevet ved Læsø Trindel. – Læsøs hvide guld. – Lillebælt. – Marsvinejagt i Lillebælt. – Storebælt. – Sprogø – kvindernes ø. – Sprogø og Storebæltsbroen. – Østersøen. – Kronborg. – Øresundstolden. – Danmarks Fjorde.Havnevæsenets udvikling og historie. – Fiskeriets kulturhistorie. – Ferskvandsfiskeri. – Ålegårdsretten. – Åledriverne fra Limfjorden. – Overtro om ålefiskeri.- Ålen er truet. – Middelalderens sildefiskeri.- Sild er godt. – Sildben – et middel mod trolddom. – Fiskerikontrol. – Lystfiskeri. – Strandinger og strandret. – Landvinding og genopretning af naturområder.- Tørlægning og inddæmning. – Naturgenopretning. – Tørlægningen af Stadil Fjord. – Lammefjordens inddæmning. – Enge, moser og andre vådområder. – Strandenge. – De ferske enges kulturhistorie. – Vandhuller og gadekær. – Mergelgrave. – Mosen og mennesket. – Tørvegravning. – Lygtemænd, trolde og elverfolk. – Kongemosekulturen og Åmosen. – Lille Vildmoses genopretning. – Illerup Ådal. – Toftesøs gendannelse. – Danmarks søer og vandløb. – Pramfarten på de danske vandløb.  – Pramsejlads på Gudenåen. – Agger Kanal. – Løgstør Kanal. – Esrum Kanal. – Fragten på Ryå. – Arresøkanalen. – Vandmøller og vandkraft – Vandforsyning og hygiejne. – Vandkunst. Kunsten at skaffe vand. – Vandkunst på Koldinghus 1200 – 1700. – Nyborg Slot og Kullerup Sluse. – Kronborgs vandforsyning. – Hemmeligheder, lokum og wc. – Gennem ild og vand. – Brandforebyggelse med vievand og besværgelser. – Mordbrand. – Brandlovgivning. – Storbrande i de jyske købstæder. – Brandbekæmpelse i renæssancens København. – Københavns brand 1795. – Falck. – Renlighed er en god ting.  – Renlighed genopdages. – Badeanstalter i København og Jylland. – Badepensioner og -hoteller. – Ferie for folket. – Vand og sport. – En have så skøn… – Klosterhaverne. – Borganlæg, voldgrave og renæssancehaver. – Fredning af parker og andre landskabshaver. – Vandkunst i villahaven. – Vand. En mangelvare i fremtiden. – Ordliste.  – Litteratur. – Register.