Asschenfeldt Birkebæk, C.

Vamdrup 1866 – 1966. Fra grænseby til industriby.

Bog

DKK 145,00

Bogen blev udsendt i anledning af Vamdrups 100 års-dag. Byen er geografisk heldigt placeret, har et godt opland, og der er fine forbindelser til såvel ind- som udland. I en mærkelig geografisk lomme, som dels er hedeslette og dels vandfyldte sænkninger, findes Kongenåens kilder. Vandløb har eroderet sig vej gennem hedesletten og udformet ådale med engstrækninger. Når Vamdrup karakteriseres som byen ved Kongeåens kilder, er det med fuld ret, og byen har da også udformet sit byvåben i overensstemmelse hermed. Områdets hedeagtigte karakter er nok også årsagen til, at bosættelsen i middelalderen først og fremmest fandt sted på det noget mere frugtbare småmorænelandskab, der omgav hedeslettet. I områdets periferi opstod landsbyen Vester Vamdrup og i den østlige del landsbyen Øster Vamdrup. Begge nævnes omkr. 1400-1500, men allerede i 1280 nævnes en bebyggelse ved navn Wamthorp.

Vamdrup Kommune 1966.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Byen ved Kongeåens kilder. – Inden, der blev en by. – Udmarksområdet ved landsbyernes skel. – Da jernbanen kom. – Grænsestation, 5 km fra grænsen. – Det første stationsanlæg. – Byen, der kom. – Vamdrup som grænsestatiosby. – Vamdrup som pensionistby og arbejdsløshedsø. -Vamdrup som industriby. – Træk og skildringer. – Kommuneadskillelsen 1906. – Da Vamdrup Station brændte. – Kirken og det kirkelige liv. – Kendte navne fra Vamdrup, herunder Nis Petersen. – Vamdrup under besættelsen. – Lidt om de politiske forhold. – Vamdrup i jubilæumsåret. – 10 års udvikling i kurver, tal og tegninger. – Vamdrup Station i dag og i fremtiden. – Præsentation af industrivirksomheder i Vamdrup. – Vamdrup-hallen. – Kommunal status.- Biblioteksindbinding. – 101 sider. – Illustreret. – Kasseret, men pæn biblioteksbog med boglomme.