Brandt, Peter - Lenau Henriksen, Bjarne, - Bach Jensen, Kai - red.

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte.

Bog

DKK 75,00

De socialt udsattes vilkår i vores samfund handler om meget mere end de åbenlyst socialt udsatte. som vi møder på gader, torve og pladser. Det handler også om dem i vort samfund, som har det usselt, men på en pæn og hæflig måde. Men mest af alt handler det om, hvordan vi som samfund forholder os til mennesker, for hvem det af den elleer den anden grund for for en kortere eller længere periode ikke lykkes at leve som det store flertal.

Vi vælger selv som samfund og borgere, hvordan vi reagerer over for en sådan situation – udstøder vi dem, eller prøver vi at integrere dem isamfundet.

For at få belyst disse problemstillinger ud fra mange forsk. indfaldsvinkler har Rådet for Socialt Udsatte bedt en række forskere og debattører om hver at skrive et indlæg om socialt udsatte og social udsathed. Det her resulteret i denne bog med 11 indlæg. Det er Rådets håb, at antologien kan virke inspirerende for studerende, praktikere og politikere inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Varenr. 30.1628-39. – Uindbundet. – 2009. – 182 sider. – Pænt eksemplar. – 75 kr.

Rådet for Socialt Udsatte 2009

Ikke på lager

Beskrivelse

INDHOLD: Om forfatterne. – Rådets indledende bemærkninger. – Forståelser af begrebet social udsathed. – Behandlingen af socialt udsatte historisk set. – Solidariteten med sårbare og anderledes menneser. – Taberrollen. – Virksomhederne og de socialt udsatte. – Fra social klient til uansættelig. Hvad betyder ændringerne i beskæftigelsespolitikken for udsatte grupper? – Socialt udsatte og fattigdom. – De udsatte og etikken. – Social inklusion som konkurrencefordel i globalt perspektiv. – Rapport fra en lukket afdeling.