Sparre, Johannes.

Tradition og antitradition.

Bog

DKK 75,00

Når man i disse årtaler om modernismens sammenbrud, bedrager skinnet utvivlsomt. Der er snarere tale om modernismens totale sejr og om modernismen som totalitær tilstand. Hvor man for ikke så længe siden kunne betjene sig af forskellige sproglag i den offentlige debat – historisk, poetisk og videnskabeligt sprog – er der nu indtrådt en total endimensionalisering af sproget. Lærerens profession er bundet til “translation studii”, den opgave personligt at overdrage viden og kunnen, der føst og fremmest er samlet i “studia humanitatis”, studiet af sprog, historie, prosa, poesi og malfilosofi. Udgangspunktet er de græske og latinske tekster, der har den europæiske kulturhistories grammatik og fundament til fælles. De foreliggende essays er blevet til i en stadig refleksion over de vilkår, under hvilke denne profession udøves.

Klassikerforeningen / De Faglige Udvalg i Græsk og Oldtidskundskab 1991.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Forord. – Tradition og antitradition. – Frihed og nøvendighed – Politik og forbrydelse i det klassisk Athen. – Umyndighedens bekvemmelighed og fornuftens nødvendighed. – Sprog og kultur. – Del og helhed. – Ret og rimeligt, et skoleeksempel. – Politik og latn. -Om humaniora i gymnasiet g i samfundet. – Om almendannelse og (fremmed)sprog. – System og syntese.- Uindbundet. – 154 sider – Pænt eksemplar.