Nielsen, Richard G.

Svinet i dansk folketradition

Bog

DKK 90,00

Svinet er som dyreart udbredt over hele Jorden. Dyrets optræden i årtusindegamle myter og sagn om gudernes liv og færden er en genspejling af menneskenes daglige tilværelse på Jorden. Vi møder i tro, myter og sagn , digtning og ordsprog grisen, svinet, galten og soen. Men alligevel har svinet været udsat for ringeagt og henvist til at ernære sig af affald og anden tilfældig føde, og på grund af svinets udseende og levevis blev dets navn til et skældsord. Svinets optræden i kulturhistorien er derfor meget beskeden i forhold til andre dyr. Bogen beskriver i tekst og gamle tegninger de træk, der viser, at hvordan svinet tidligere optrådte i skikke, sagn og folketro samt folkevid.

Historisk Topgrafisk Information 1977

På lager

Beskrivelse

– Ord, som dækker over noget, som opfattes som “griseri” og “svineri” og dermed , hvad der er snavset og ulækkert samt utiltalende, findes i hundredvis af variationer. Man fornemmer, at “gris” synes at være mindre belastende end f.eks. “svinsk”. Dog findes også positivt ladede ord som “grisebasse” og “min lille gris”. – I sømandssproget hedder en gris, når der i klædningen på et tov er åbninger mellem vindingerne. Gris kaldes også en mærketønde for et fiskegarn. Svineryg er betegnelsen for den træklods, hvorpå ankerfligene ligger. Udtrykket “kølsvin” er benævnelsen for et langskibs forbindelse indvendig i bunden af et skib. – I folkemunde er skovsvin og strandsvin personer, der efterlader affald i skov og på strand. – Bogen er en næsten uændret udgave af et privattryk, der udkom i 1976 med titlen “Svinet i dansk sæd og skik”. – Uindbundet. – Illustreret med tegninger. – 47 sider. – Fint eksemplar.