Hartnack, Justus, - Sløk, Johannes, red.

Stuart Mill. De Store Tænkere.

Bog

DKK 65,00

John Stuart Mill var, i de knap 67 år han levede (1806-1873) virksom på mange felter. Han var fra sit 17. år embedsmand i Det Østasiatiske Kompagni, der praktisk talt styrede Indien, til det i 1858 blev omorganiset. Han udfoldede desuden en omfattende journalistisk virksomhed som skribent ved dagblade, ugeblade og tidsskrifter og redigerede selv fra 1835 -1840 “The London Review”. Han deltog i det politiske liv og opnåede sent og kortvarigt sæde i Underhuset. Han ydede også et væsentligt bidrag til den klassiske nationaløkonomisk udvikling med “Principles of Political Economy”. Også hans etiske skrift, der i Georg Brandes oversættelse fik titlen “Moral grundet paa Lykke- og Nytteprincipet” (= Utilitarianism, 1861), hører til dem, der stadig studeres og danner udgangspunkt for faglige debatter.

Munksgaard/Rosinante, 1998.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Indledning. – Bentham. – Logik. – Om arbejderklassens fremtidige stilling. – Moral grundet på nnytte- eller lykkeprincippet. – Om friheden. – Kvindernes underkuelse. – Litteraturfortegnelse. – Noter.- 3. udgave. – Uindbundet. – 264 sider. – Som ny.