Østergaard , Troels V.

Sten og blokke

Bog

DKK 85,00

– 55.2 – Dannelsen af sten sker i to faser: I den første dannes selve det materiale og den bjergart, som stenen består af. I anden fase tildannes stenen, og den får sin ydre form. Alt efter forholdene vil enten klippeoverfladen smuldre, eller spalter og sprækker blive udvidet, så hele klippeblokke til sidst løsnes. Selve nedbrydningen kaldes forvitring. Den kan foregå på flere måder, og de sætter hver i sær deres præg på det løsnede materiale. En bestemt form for forvitring er frostsprængning, som kræver temperaturer under nulpunktet. Derfor sker processen især i arktiske egne og i højtliggende fjeldområder. – Udover at give grundlæggende viden om sten og deres dannelse, indeholder bogen beskrivelser af bestemte typer sten som kvarts , feldspat, pyritgranat m.m. – De enkelte stenarter er illustreret i farver.

Gyldendals Grønne Håndbøger 1978

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Stenenes former. – Forvitring. – Istransporterede sten. – Bestemmelse af bjergarter. – Sedimentære bjergarter. – Aflejringsmiljøer. – Transporterede sedimenter. – Kalksten og dolomit. – Tørv, brunkul og stenkul. – Flint, moler og forkislede bjergarter. – Jernsedimenter. – Konkretioner. – Kontakt-metamorfose. – Pletskifter og hornsten. – Knusnings-metamorfose. – Skifer, grønskifter og fedtsten. – Krystallinske skifre. – Gnejs og gnejstyper. – Migmatit. – Vulkanske bergarter. – Dybbjergarter. – Basiske dagbjergarter. – Geologisk tidstavle. -Ordforklaringer. – Litteratur.- Register. – Indbundet. – Med tegninger af Gregers Jensen. – 124 sider. – Pænt eksemplar.