Vagn Holstein

Spurvehøgen. Accipiter Nisus Nisus (L)

DKK 50,00

Varenr.: 58.882. – Uindbundet. – 1950. – 150 sider. – Illustreret med sort-hvide fotos. – Pænt eksemplar med uopskårne sider. – 50 kr.

“Spurvehøgen ” er en del af serien “Biologiske Studier over danske Rovfugle ” III.

 

H. Hirschsprungs Forlag - 1950

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Spurvehøgenes forekomst som ynglefugl i Danmark. – Vintertilværelse og forårstræk. – Tidligere syn på spurvehøgens træk. – Resultatet af jydske og sjællandskane ringmærkninger. – Forskelle på jydske og sjællandske  høges trækvaner. – Trækkende høges overvintringspladser. – Forårstrækket. – Yngletidens begyndelse. –  Redebevoksningens art og alder. – Redetræets plads i redebevoksningen. – Tidspunkt for revirbesættelsen. – Brug af tidligere års reder. – Redens placering i redetræet. – Redens højde over jorden. – Yngletræet. – Redebygningstiden. –  Iagttagelsesmetoder – og principper. – Overnatning og opvågning. – Stemme. – Redebygning. – Parringsforhold. – Ernæring i redebygningstiden. – Dagbogsnotater fra redebygningstiden. – Redens dimensioner. – Parringsflugt. – Æglægnings – og rugetiden. – Æglægningens begyndelsestidspunkt. – Interval mellem to ægs lægning. – Hunnens forhold under lægningen af det første æg og af senere æg. – Kuldenes størrelse. – Rugningens begyndelsestidspunkt. – Arbejdsdelingen mellem magerne. – Hunnens fældning. – Hannes tilværelse i æglægnings- og rugetiden. – Reaktion på forstyrrelser  ved redestedet. – Rugetidens længde og rugetemperaturen. – Ungetiden. – Æggenes språning. – De gamles forhold i klækningstiden og i ungernes dun-periode. – Spæde ungers død. – Antal af udfløjne unger. – De gamles optræden i fjer-perioden. – Ungernes fjerudvikling. – Plukkestedernes skiften yngletiden igennem. – Ungernes flyvedygtige tid. – Yngletidens ernæringsproblemer. – Efterårstrækket. – Summary. – Litteratur.