Niklasson, Grit, red.

Socialfag for pædagoger.

Bog

DKK 150,00

Bogen giver viden om de sociale og uddannelsesmæssige forhold, der har betydning for pædagogens arbejde samt viden om den forvaltningsmæssige opbygning og opgavefordeling i forbindelse herrmed. Desuden giver bogen indsigt i det sociale samspil mellem den enkelte, familien og samfundet samt forudsætninger for og fardigheder i at klarlægge og løse sociale situationer og problemer i forbindelse med det pædagogiske arbejde.

Frydenlund, 2004.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Samfundets udvikling og organisering. – Vedlfærdsstaten under forandring? – Levevilkår, livsformer og livsstil. – Socialpolitik, historisk og kulturelt. – Retsregler og retsanvendelse i socialretten. – Familien. – Vilkår og udfrodringer i det flerkulturelle samfund. – Sociale problemer og sociale afvigelser, sociologisk set. – Hvad er socialt miljøarbejde. – Pædagogen i socialt arbejde. – Litteratur. – Navneregister.- 1. udgave. – Indbundet. – Illustreret. – 405 sider. – Pænt eksemplar.