Fred Woodward

Skaller. Den nye udførlige opslagsbog

Bog

DKK 70,00

Gennem flere tusind år har mennesket udnyttet  og spist snegle og andre bløddyr.  På  gamle  bopladser er der gjort arkæologiske fund  af  skalrester fra muslinger, østers og snegle fra bronzealderen. Museer verden over er fuld af beviser på, at  de forskellige former for skaller er blevet brugt til  bl.a. skraberedskaber, drikkekrus og fiskekroge.

Pigsneglene blev i oldtidens  Rom  anvendt til fremstilling af  det røde farvestof purpur. der blev brugt til farvning af kejserens og præsternes  kapper.

Porcelænssnegle blev brugt som betalingsmiddel flere steder i verden.

Bogen beskriver i korte træk skallernes kultur- og brugshistorie, og  omtaler også korte biologiske  fakta ved hver enkelt snegl, musling eller østers m.m.

Varenr. 58.47- Uindbundet. – 1998. – Illustreret med farvefotos. – 80 sider. – Pænt eksemplar. – 70 kr.

Könemann - 1998

Ikke på lager

Beskrivelse

INDHOLD: Bløddyrenes biologi. – Gastropoda (snegle). – Bivalvia (muslinger). – Systematik og navngivning. – Cephalopoda (blæksprutter). – Scaphopoda (søtænder). – Polyplacophora (skallus). – Verdens havområder. Levested og udbredelse. – Rengøring og opbevaring. –  Bestemmelsesnøgle. – Slidsnegle. -Abalonsnegle. – Nøglehulssnegle. – Ægte albueskæl. – Topsnegle. – Turbansnegle. – Fasansnegle. – Neritter. – Strandsnegle. – Cerithsnegle. – Klokke knebler. – Hornsnegle. – Tårnsnegle. – Pelikanfodssnegle. – Ægte konkylier. – Skalbærersnegle. – Porcelænssnegle. – Skyttelsnegle. – Små kaurier. – Tøndesnegle. – Figensnegle. – Hjelmsnegle. – Trompetsnegle. – Vindeltrappesnegle. – Violsnegle. – Pigsnegle og purpursnegle. – Koralsnegle. – Duesnegle. – Konksnegle. – Tulipansnegle. – Foldsnegle. – Vasesnegle. – Pagodesnegle. – Olivensnegle. – Mitra-snegle. – Keglesnegle. – Turrider. – Sylsnegle. – Ballonsnegle. – Bivalvia (muslinger). – Bittersødmuslinger. – Vingeøsters. – Blåmuslinger. – Hammerøsters. – Skinkeøsters. – Ægte østers. – Kammuslinger. – Tornøsters. – Brochemuslinger. – Lucina-muslinger. – Cardita-muslinger. – Hjertemuslinger. – Kæmpemuslinger. – Knivmuslinger. – Tallerkenmuslinger. – Ægte hjertemuslinger. – Venusmuslinger. – Boremuslinger. – Skallus. – Blæksprutter. – Nautiler. – Spirula-blæksprutter. – Søtænder. – Ordliste. – Register.