Carlgren, Frans

Rudolf Steiner 1861-1925.

Bog

DKK 90,00

Rudolf Steiner blev født d. 27. febr. 1861 i Kraljevec ved grænsen til Østrig-Ungarn som søn af en jernbanefunktionær. Rodulf Steiner tog livligt del i stationens drift, og han lærte tidligt at telegrafere. Således voksede han op under livsforhold, som krævede årvågenhed.Hans voksne liv igennem interesserede han sig for såvel lægevidenskab som filosofi og religion. I 1920rne var der en voksende kreds af læger, som samledes omkring Rudolf Steiner. VEd deres konsuitationer og sygebesøg var han ofte til stede og gav lejlighedsvis detaljerede råd, der viste sig at være virksomme, Antallet af nye lægemidler blev herved forøget betydeligt. Det må dog betones, at Rudolf Steiner aldrig ved disse besøg virkede som læge. De første anvisninger til en åndsvidenskabeligt begrundet helbredende pædagogik gav Rudolf Steiner i foråret 1924 som svar på spørgsmål fra 3 unge studenter, der havde arbejdet med patologiske børn. De fulte ahns råd og oprettede det helbredelsespædagogiske institut Lauenstein ved Jena. For mennesker, der var virksomme inden for dette område holdt Rudolf Steiner i juni 1924 sit “Helbredelsespædagogigske Kursus”.

Goetheanum Fri Højskole for Åndsvidenskabi Schweiz 1972

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Første livsafsnit 1861-1889. – Andet livsafsnit 1890-1896. – Tredje livsafsnit 1897-1902. – De grundlæggende værker 1902-1909. – Kunsten 1910-1916. – Datterbevgæelsernes tid 1917-1929. – Social tregrening. – Pædagogik. – Medicin. – Helbredende pædagogik. – Kristenssamfundet. – Landbrug. – Videnskabelige impulser. – Højskolekursus. – Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft 1923-1926. – Rudoilf Steiners død. – Rudolf Steiners arvtagere.- Uindbundet. – Illustreret. – 54 sider. – Pænt eksemplar.