Rosiek, Jan.

Romantiske veksler. Løfter og efterliv.

Bog

DKK 150,00

Den litterære romantik i bred forstand står som historisk ledetråd for de 12 essays, som bogen indeholder. Romantikkens oprindelse kan dateres til 1750erne med den moderne lancering og formning af to begreber, det geniale og det sublime, der oftest forbindes med og sandt nok også kulminerer i den romantiske periode i mere snæver forstand. Bogens titel spiller på flere betydninger af ordet veksel. Mest kendt er nok den økonomisek variant, hvor veksel betyder et dokument, der indeholder en fremtidig forpligtelse til at give og ret til at modrage et givet beløb. Generelt kan ordet angive forandring, omskiftelse, variation, skifte, herunder jernbanespor. Endelig kan det i jagtregistret betyde en sti, der er trådt af vildt. Hvis man nu afsøger disse betydninger for den litterære romantiks vedkommende kunne det lyde således: Dens centrale værker er skrevet af civilisationskritiske forfattere, der træder ukendte stier, som ofte opsøges af kritikere med fjendtlige hensigter, men også af mere venligsindet interesserede.

Forlaget Spring, 2008.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Visne blade og vuggende både: Topik i den moderne litteratur. – Det geniale. – Romantikkens status her og andetsteds. – Adam Oehlenschlägers Jesus. – Biskop Balle. – Censuren efter 1799. – Ingemanns romantiske eventyr. En læsning i den demanske maner. – Georg Brandes’ romantiktransmission og dens følger. – Vurderingen af Wordsworth og kontrasten til Byron. – Brandes’ tekstvalg og vurdering. – Wordsworth og Byron i England. – Samuel Taylor Coleridge. En påskønnelse. – Modtagelsen i Danmark. – Hjemligt ry og tysk filosofi. – Claussen og Österlich. Et digtervenskab. – Whitman, Jensen og Danmark. – Dansk litteratur omkring 1900. Jensen, Pontoppidan, Claussen. – Fra Innesfree til London Brudge. Undervejs til moderne lyrik. – Maintaining the Sublime. En forsvarstale. – Adorno og Goethes Faust. Det erotiske løftes genkomst. – Det sublime og patos. – Litteraturliste. – Noter. – Navneregister.- Uindbundet. – 341 sider. – Pænt eksemplar.