Emborg, Gert, - Aabenhus, Jørgen, red.

Romantik på sporet af det moderne individ 1800-1840. En antologi

Bog

DKK 120,00

Varenr: Hylde 9.9. – Indbundet. – Illustreret. – 224 sider. – Pænt eksemplar. – 120 kr.

Antologien indeholder tekst og billeder fra tiden ca. 1800-1840 – fra dengang verden gik af lave. Bogen præsenterer den strømning i den europæiske kultur- og litteraturhistorie, som kaldes for Romantikken.Teksterne beskriver datiens spørgsmål og svar på tilværelsens problemer, og de kan i dag forekomme noget svævende og gammeldags formuleret. Men spørgsmålene er altid relevante og tit påfaldende moderne. Det 19. og 20. århundredes store fortællinger om marxisme, psykoanlayse, eksistentialisme og darwinisme ligger som stikord hos de romantiske forfattere. Forfatterne til bogens tekster stiller en række spørgsmål til fortolkning af den tilværelse, som de selv var en del af, og som tog form i industrialiseringen, det kapitalistiske samfunds og storbykulturens barndom.

Dansklærerforeningen 1987

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Historisk indledning. – FRIHED OG FREMMEDHED: Schack Staffeld: Indvielsen. – William Blake: Af Ægteskabet mellem Hommel og Helvede. – Adam Oehlenschläger: Guldhornene. – Schack Staffeldt: Ved Emmas Dødsseng. – Steen STeensen Blicher: Af Hosekræmmeren. – Friedrich Scjhlegel: Af Lucinde. – Percy B. Shelly: Et Forsvar for Digtekunsten. – Alfred de Vigny: Kaptajn REnauds Liv og Død eller Spanskrørsstokken. – George Gordon Byron: Mørke. – Alexander Pusjkin: Frihed. – Ludwig Tieck: Den lille Rødhættes Liv og Død. – Victor Hugo: Notre Dame-kirken i Paris. – H. C. Andersen: Hyrdinden og Skorstensfejeren. – E. T. A. Hoffmann: Guldskålen. – Thomasine Gyllembourg: En Hverdags-Historie. – SPLITTELSE OG FALD: Victur Hugo: Slangestumperne. – Alphinse de Lamartine: Søen. – Brødrene Grimm: Jorinde og Jorengel. – B. S. Ingemann: Nattevandrerinden. – Christian Winther: Tordenveiret om Natten. – B. S. Ingemann: Ønskerne. – August von Platen: Nat. – Heinrich von Kleist: Brev til Adolphine von Werdeck. – John Keats: I en Lys-fattig December. – Poul Martin Møller: Strøtanker fra Kinareisen. – Mikhail Lermontov: Sejlet. – Caroline von Günderode: Kærlighed. – Giacomo Leopardi: Det uendelige. – Friedrich Hölderlin: Livets Midte. – Mary Shelley: Frankenstein. – Edgar Allan Poe: Genstridighedens Djævel. – Nikolaj Gogol: Af en gald mands dagbog. – LÆNGSEL EFTER SAMMENHÆNG: C. J. L. Almquist: Om det hela. – Henrik Wergeland: Hvem er Stella? – Percy B. Shelley: Tre fragmenter om skønheden. – Samuel T. Coleridge: Kublai Khan. – H. C. Andersen: Den lille Pige med Svovlstikkerne. – N. F. S. Grundtvig: Duggen. – Heinrich Steffens: Indledning til philosophiske Forelæsninger. – Carsten Hauch: Stjernerne. – Heinrich Heine: Til den svundne Tid. – Johann Wolfgang von Goethe: Salig Længsel. – Novalis: Et mystisk Digt. – Noter til tekst og billeder. – Forfatterindeks.