Hjorth Rasmussen, Alan

Ribes skibsfart efter 1850

Bog

DKK 65,00

Ribes handel var i århundreder afhængig af adgangen til havet. Byen drev i middelalderen en blomstrende handel, og endnu i 1599 havde Ribe 17 skippere, som førte søgående skibe og besørgede kvægtransport samt 15 skudemænd, der sejlede kystfart. De følgende århundreder blev en nedgangsperiode for Ribe. Ikke alene fordi handelen søgte andre veje, men også fordi besejlingsforholdene til byen blev ringere og ringere. Årene efter 1850 karakteriseres af byens storstilede og kostbare indsats for at bruge handelen på fode. Men uanset, at der i 1855-56 blev gravet en kanal gennem Farup Enge, døjede skipperne den lange vej til og fra Ribe. Sejladsen på Ribe Å var ikke kun for handelsfartøjer. Ribe havde et par mindre fiskerbåde, ligesom mange borgere havde en lille pram eller sejlads til lystsejlads.

Knud Lauritzen 1970

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Ribes handel og sejlads. – Havnen. – Skibsbyggeriet i Ribe. – Købmand, skib og reder. – Den store og den lille skibsfart. – Drømmen om Vestkysthavnen. – Ribes kanal. – Dige, sluse og holm.- Ribe-skibe opført efter formodet tidspunkt for indgang i flåden af Ribe-skibe. – Ribe skibsliste 1869. – Noter.Uindbundet. – Illustreret med tegninger og litografier. – 54 sider. – Pænt eksemplar.