Lyng, Henrik.

Psykisk førstehjælp.

Bog

DKK 75,00

Varenr. 61.642-Hylde 8. – – Uindbundet. – Med illustrationer af Jens Christensen. – 142 sider. – 2000. –  Pænt eksemplar. – 75 kr.

Ved at opnå gode færdigheder i at yde den korrekte førstehjælp, bliver man bedre i stand til at hjælpe skaderamte mennesker, og det gælder både på det fysiske og psykiske plan. Fysisk førstehjælp kan ikke stå alene, med mindre der er tale om mindre alvorlige hændelser som f.eks. en brækket finger eller en lille forbrænding. Foruden det psykologiske aspekt risikerer førstehjælpen nemt at blive rutinepræget og maskinel. Hvis man vil yde hjælp til et andet menneske, må man møde dette menneske på dets egne præmisser og ikke blot arbejde ud fra indlærte standardprincipper. Al hjælp må tilpasses den aktuelle situation. Den psykiske førstehjælp, der beskrives i denne bog, henvender sig til mennesker i redningsberedskabet og knytter sig til de opgaver, som de forskellige situationer byder på Desuden skal bogen hjælpe læseren til at forstå sig selv bedre og derved kunne hjælpe sig selv gennem vanskelige perioder.

Beredskabsstyrelsen, 2000.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Forord og autorisation. – Når livet er svært. – Psykisk traume. – Stress. – Angst. – De fire grundvilkår. – Sorg. – Krise. – Depression. – Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). – Psykisk førstehjælp. -Overblik over den psykiske førstehjælp. – Her og nu. – På længere sigt. – Samtale og kommunikation. – Netværk. – Hvis hjælperen møder modstand. – Kaos indeni. – Særlige forhold. – Børn. – Døende. – Mennesker med anden kulturel baggrund end dansk. -Anden hjælp og rådgivning. – Alternative muligheder. – Tilbage til hverdagen. – Humnitært hjælpearbejde. – Samlevers død. – Skibskatastrofe. – Strategier. – Sammenhæng mellem fysisk og psykisk førstehjælp. – Tilskadekomne og syge. – Pårørende. – Tilskuere. – Overdragelse af tilskadekomne og syge til professionelt redningsmandskab. – Oprydning. – Cases, opgaver og rollespil. – Case: Brandmanden. – Case: Skilsmisse. – Case: Sygdom. – Case: Vold på arbejdspladsen. – Case: Dødsfald. – Case: Trafikulykke. – Case: Hjertestop. – Rollespil. – Litteratur. – Stikordsregister.