Laale, Peder

Peder Laales Gammeldanske Ordsprog

Bog

DKK 120,00

Bogen blev oprindeligt udgivet i 1506 på latin, men blev senere oversat til dansk. Peder Laale indsamlede mange af de danske ordsprog, som blev brugt i middelalderen. Samlingen er af uvurderlig betydning for den kulturhistoriske, sproghistoriske og litteraturhistoriske forståelse af sproget i Danmark.Men hvis man tror, at han har gjort det af hensyn til efterverdenen, tager man fejl. Hans hensigt var at skabe en skolebog til latintimerne. Det de latinske ordsprog, der var hovedsagen, og ordsprogene i samlingen er ordnet efter begyndelsesbogstavet i de latinske ordsprog. De danske er åbenbart kommet til som en hjælp for eleverne. Vi ved, at P. Laales arbejde med skolebogen var en succes i latinundervisningen, for der henvises til den i andre værker i samtiden.

Oversat til nydansk af Aage Hansen.

Privattryk 1966

Ikke på lager

Beskrivelse

Men hvem var P. Laale? Første gang vi træffer hans navn er i et håndskrift fra ca. 1440, hvor der citeres et par ordsprog og siges, at de stammer fra Peder Laale. Men intet sikkert vides om ham, men der er ingen tvivl om, at han hører hjemme i 1300-tallet. Sprogformen i ordsprogene, som de foreligger i denne bog, er ganske ikke den, man finder det 1300-tallets skrifter, men sproget er blevet moderniseret i tidens løb, ligesom der er kommet nye orsprog til. Mange af ordpsrogene er præget af en lun humor, som vi gerne vil regne for dansk. Her i Norden træffer vi ordsprog rundt omkring i de ældste skrifter, men den ældste samling er Peder Laales. Hvordan han har fået indsamlet så mange .- 1204 numre – kan man kungisne om. Hovedparten synes han at have samlet fra det levende sprog og fra den hjemlige littertur. Andre kan se ud som fordanskninger af fremmede ordsprog. Men helhedsindtrykket er, at vi har noget originalt dansk eller nordisk fra middelalderen – noget, som i mere end én henseende kan minde minde om vor middelalders fornemste litterære præstaion: Foleviserne. – Bogens ordsprog er opstillet med den gl. danske middelalderlige formulering som udgangspunkt. Heroverfor findes den sideløbende oversættelse til nudansk. – Indbundet. -124 sider. – Meget fint eksemplar.