Graubæk, Anne-Mette

Patientologi. At være patient

Bog

DKK 125,00

Patientiologi er læren om at blive og være patient. Kommende sygeplejersker skal fra starten af uddannelsen udvikle evne til at forstå menneskets livsverden og reatkion på at blive akut, kronisk og livstruende syg eller at blive pårørende til en akut, kronisk eller livstruende syg person. Bogen giver et samlet bud på de aspekter, der hører ind under patientologien og søger at medvirke til en nuanceret forståelse af patientbegrebet og nutidens patientroller. Bogen indledes med 4 autentiske patientfortællinger. Bogens 9 kapitler beskriver mange aspekter af det at være syg. F.eks,. fortællingens betydning for den syge samt den kamp og afhængighed, der følger med sygdom, set både med patienternes øjne og gennem teoretiske briller. Der er et selvstændigt kapitel om teoriudvikling og om patientologi . Resultater af den nyeste danske, skandinaviske og internationale forskning i patientologi er det bærende grundlag i alle kapitler. I kraft af sin teoretiske og forskningsbaserede forankring kan bogen indgå i sygeplejerskeuddannelsen fra første til sidste dag. Den kan også inddrages på de videregående studier inden for sygepleje og læses af sygeplejersker i klinisk praksis.

Gads Forlag 2010

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: PATIENTFORTÆLLINGER: Livet som rygmarvsskadet. – Livet som nyresyg. – Livet med en ondartet sygdom. – Livet med afasi efter hjerneblødning. – Litteratur om patient- og pårørendefortællinger. – PATIENTOLOGI – FRA FORTÆLLING TIL GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER: Hermeneutik, en fremgangsmåde til forståelse. – Fortællingerne. – Epistemologi, viden og kundskab. – De 4 eksistentialer. Levet krop, tid, rum og relationer. – Empirisk kundskab om at være syg. – Håbet. – Menneskelig værdighed. Frihed, ansvar, pligt og tjeneste. – Afslutning.-TEORIER OM AT VÆRE SYG: Forskningsbaseret teoriudvikling om at være syg. – Trajectory-modellen. – Videreudvikling af Trajectory-modellen. – Sygdomsfase – modellen. – Videreudvikling af sygdomsfase-modellen. – Perspektiv-modellen. – FORTÆLLINGEN: Teori om fortælling. -Fortællingen i forskning. – Metode til analyse af fortællingen. – Analyseeksempel. – Kampen for at komme videre i livet. – Når pludselig sygdom forandrer livet. – Patientens kamp for at komme videre. – Victor Frankls teori om mening. – Kamp som en del af livet. – Den positive kamp. – Den negative kamp. – FYSISK AFHÆNIGHED. NÅR KROPPEN SVIGTER: Syn på kroppen. – Afhængighed set fra patientens perspektiv. – Afhængighed set fra plejepersonalets perspektiv. Afhængighed set fra et teoretisk perspektiv. – Vanskelige patienter og sygeplejesker. – Medicinsk ideologi, social kontrol og stempling som centrale begreber. – Kommunikation mellem vanskelige patienter og sundhedspersonale. – En vanskelig patient. – Hvad kan begrebet vanskelig patient dække over? – Sygeplejerskers professionelle rolle i forhold til selvforskyldt sygdom og forebyggelse. – At være pårørende. – Forskning i menneskers erfaringer. – Forestillinger om livsforløbet. – Familier og pårørende. – At være pårørende til et menneske med langvarig eller kronisk sygdom. – At være pårørende i stabile og ustabile faser. – At være pårørende under svækkelse og terminale forløb. – DEN UDDANNEDE PATIENT: Baggrund og formål med patientuddannelse. – Livet med kronisk sygdom. – Egenomsorg. – Udvikling af patientuddannelse. – Sundhedspædagogik. Tilgange og begreber. – Forskellige patientuddannelser. – Livsstilsændringer. – Patientkultur i historisk perspektiv. – Det frie sygdomsmarked i 1800-tallet. – Lægen som sygdomsekspert omkring 1900. – Den autoritetstro patient omkring år 1950. – Nye sygdomme og nye krav omkring år 1970. – Hierarki og relation. – Information og medinddragelse. – Indlæggelsestid og ventetid. – Patientkultur, tro og livsindstilling. – Register.- 1. udgave. – 232 sider. – Uindbundet og med plastomslag. – Kasseret, men pæn biblioteksbog med stregkode på bagsiden.