Boorstein, Sylvia.

Opmærksomhed – et bevidst liv i kærlighed.

Bog

DKK 95,00

Hvordan bliver man ved med at være venlig, når kassedamen lige har snerret af os, selv om vi ellers stod pænt i køen? Generelt forsøger vi alle at leve med livet med mindst mulig smerte og mest mulig kærlighed. Men ofte bliver kærligheden forstyrret af, at vi ikke synes, at tilværelsen er, som den kunne være. Vi bliver konfronteret med, at vores forsøg på at være et helt igennem godt menneske ikke lykkes helt, og vi bliver triste, fordi vi ikke lever op til vores egen stadnard for, hvordan man bør være. Ofte lever vi efter godt indarbejdede mønstre, der kører med os, uden at vi er bevídste om, hvorfor vi handler, som vi gør. Men at leve et liv i kærlighed afhænger af, om vi formår at slå automatpiloten fra og være fuldt opmærksomme i nuet. Det er nemt at forstå, men sværer at praktisere. Bogen er en guide til versterlændinge i de 10 buddhistiske paramitaer: Gavmildhed, moral, forsagelse, visdom, energi, tålmodighed, sandfærdighed, beslutsomhed, næstekærlighed og sindsro, der er den grundlæggende lærdom i buddhistisk praksis.

- Oversat af Kirsten Fauken.

- Aschehoug, 2002.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Det lovede godt.- Paramitas. – Godhed og venlighed. – Buddhas praksis. – Moderne praksis. – En livsrejse. – Tilbagevisende reaktioner. – Det periodiske skema over dyderne. – Gavmildhed. – Meditiation på gavmildhed. – Gavmildhedens ekko. – En kappe, en skål. – Virkelig stor gavmildhed. – Dette er virkeligheden: Daglig praksis i gavmildhed. – Moral. – Meditation på moral. – Gåden om ret tale på Max’s Café. – At begå fejl og rette fejltagelser. – Bekendelser og forskrifter. – Sindets søgemaskine. – Morgenforskrifter: Daglig praksis for moralen. – Forsagelse. – Meditation på forsagelse. – Forførelsens sporg. – Om at afgive løfter. – Påmindelse. – Visdom. – Visdomsmeditaion. – Ingen beklagelser. – Et tilfreds sind. – De elsker det, når jeg er Buddha. Daglig visdomspraksis. – Energi. – Energimeditation. – Den bedst mulige inkarnation. – Daglig energipraksis. – Tålmodighed. – Meditaion på tålmodighed. – At tænke over det. – Uheltemodigt mod. – Den korte snor. – Sandfærdighedsmeditation. – Nu og zen. – Ved-ikke-sindet. – Beslutsomhed. – Beslutsomhedsmeditation. – Tillidshandling. – Næstekærlighed. – At fortælle gode historier. – At skrive nye slutninger på gamle historier. – Friheden til at tilgive. – Sindsro. – Jeg kunne godt have det bedre. – Alting sker for alle. – Efterskrift: Gud og uglerne.- Uindbundet. – 173 sider. – Pænt eksemplar.