Bernt Henriksen, Ole

Ole Rømer. På stjernernes vej

Bog

DKK 100,00

Ole Rømer blev født i Århus (1644-1710) i en tid, hvor store mænd endnu ikke brugte at nedskrive deres erindringer. Derfor må man tage utrykte kilder, små anekdoter og andre skrifter til hjælp, når man man vil forsøge at danne sig et indtryk af ham. Ole Rømer blev født i en urolig tid med mange krige, herunder med svenskerne. Da han var 15-16 år gammel rasede den 2. Karl Gustav-krig, hvor den sydlige del af Århus med Ole Rømers hjem blev sønderbomnbet af svenskerne, og 1660 fulgte den danske revolution mod adelen, der endelig afsluttedes i 1665 med Frederik IIIs underskrift af Kongeloven. I denne urolige tid fik Ole Rømer derfor ikke mulighed for at opleve, hvad vi dag forstår ved en nogenlunde ubekymret barndom og ungdom. Rømer vendte da heller aldrig tilbage til Århus, men lagde byen bag sig, da i 1662 tog til København. Ole Rømers undervisning på katedralskolen i Århus tog kun sigte på at forberede ham til det teologiske studium ved universitetet i København, så lidt latin var alt, hvad Ole Rømer havde med sig derfra. Som voksen forsøgte han da også at ændre på forholdene. Men undervisningen fra katedralskolen fik den betydning, at Ole Rømer mestrede det latinske sprog, som i 1600-tallet var det europiske fællessprog. Men i 1662 begyndte Rømers store talfærdighed at give sig til kende, og han opsnappede hurtigt ny viden under samtalerne med lærde videnskabsmænd. Da de lærde begyndte at gøre brug af omfattende beregninger i deres arbejde, blev Rømers evner stærkt efterspurgte, som også Rasmus Bartholin begyndte at efterspørge. Rømer ægtede senere Bartholins datter.

Forlaget Aros 1994

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Ole Rømer – et personligt portræt. – Ole Rømers tid. – Rømers modvillige allierede. – Mindet. – På stjernernes vej. – Til enhver tids bartholinere. – Descartes tænkende menneske. – Dobbeltbrydningens skønhed. – Hvad er lyset? – Verden som forstyrrende faktor. – Den reviderede Tycho Brahe. – Planeterne over Gud. – Nøjagtighedens mulighed. – Fra mørke gennem lys til mørke. – Cartesianismen som kulturform. – Tænketanken i Paris. – De udstrækningsløse fænomener. – Den stadige rådgiver. – Solsystemets åbebaring i Jupiter. – Lyset skynder sig. – Maskiner som billeder og computere. – Astronomerne som vandbærere. – En at tænke sammen med. – Admitted to be present. – Verdensgådens løsning. – Astronomiens grundlag. Rømers vidunderlige simpelhed. – Det første komplette instrumentarium. – Til brug for hidkaldelse. – Teknikken som videnskab. – Pengene er som fyrsten. – Det manglende sidste ord. – Possumus. – English Summary. – Bidrag til Ole Rømers bibliografi. – Indbundet. – 160 sider. – Illustreret. – Pænt eksemplar.