Rostholm, Hans

Oldtiden på Herning-egnen. Spor efter mennesker gennem 8000 år.

Bog

DKK 85,00

Varenr. 91-15. Hylde 7- Uindbundet. – Illustreret. – 1982. – 139 sider. – Pænt eksemplar. – 85 kr.

De højeste partier i Vestjylland, bakkeøerne, består af moræneaflejringer fra den næstsidste istid for mindst 200.000 år siden. Dengang var det meste af Nordeuropa dækket af indlandsis. Herning er beliggende på den østlige del af den store Skovbjerg Bakkeø, som udfylder området mellem Storår og Skjern Å. De ældste sikre fund fra Herning-egnen er fra ca. 7.000 f.Kr. Stenalderjægernes bopladser er dukket op i stort antal langs med vandløb og søer. Der kendes efterhånden omkring 100 større eller mindre bopladser. Jægerne var helt afhængige af den omgivende natur, og de flyttede rundt mellem flere bopladser for at udnytte årstidernes muligheder for at skaffe føde. Vigtigst var jagt på de store dyr, men også fangst af havdyr og fugle , fiskeri og indsamling af muslinger samt bær, frugter og nødder spillede sikkert en stor rolle. Hunden kendes fra flere bopladsfund og var jæger-samlersamfundets eneste husdyr. – Bogen beskriver nogle af de arkæologiske fund med særligt fokus på gravpladser og gravfund.

Herning Museum 1982

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Jægerstenalderen eller den ældre stenalder til ca. 4.200 f.Kr. – Istider og mellemistider. – Efter sidste istid. – Fund fra Herning-egnen. – Bopladser ved Gullestrup. – Andre bopladsfund. – Enkeltfund. – Jagtvildt. – Påvirkning fra agerbrugskulturer. Bondestenalderen eller den yngre stenalder ca. 4.200 – 1800 f.Kr. – Tragtbægerkulturen ca. 4.200 – 2.800 f.Kr. -. Gravfund. – Jordgrave. – Storstensgrave. – Stendyngegrave. – Mosefund. – Bopladsfund. – Undersgøelser ved Pilgård og Lustrup. – Stratigrafiske fund. – Enkeltgravskulturen ca. 2.800 – 2.400 f.Kr. – Skivehjul. – Gravhøje. – Gravtyper og gravudstyr. – Undersøgelser ved Skarrild. – Dolktiden ca. 2.400 – 1800 f.Kr.:- Bronzealderens gravfund ca. 1800 – 500 f.Kr. – Gravfund fra jernalderen ca. 500 f.Kr. – 1050 e.Kr. – Gravfund fra Tjørring. – Gravfund fra romersk jernalder. – Mosefund og enkeltfund. – Fund fra vikingetid. – Litteratur. – Noter.