Boje, Per. - Dyrbye, Holger., - Johansen, Hans Chr. m.fl., red.

Odensebogen 1996.

Bog

DKK 80,00

Bogen indeholder 10 artikler om Odense bys historie i 1800- og 1900-tallet. Den store brand på Odense Havn i 1925 er emne for en af artiklerne, og der fortælles også om idrættens indtog for 100 år siden. Den store landmandsforsamling i Odense i år 1900 kommer atter til ære og værdighed, og man følger en tidlig industrihistoriker med skitseblokken rundt på Odenseegnen. I erindringerne fortælles derom den gamle og for længstnedlagte badeanstalt ved Stavidsåen, om Frederik VII’s besøg ved skyttelaugsfesten for mere end 100 år siden, om de mange mærkværdige lærere ved katedralskolen og om tilværelsen som bydren i 1930rnes Odense.

- Byhistorisk Udvalg og Odense Universitetsforlag. 1996.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Branden på Odense Havn 1925. – Vinhandlersønnen fra Vestergade. – På rejse med Rawert. – Bjørnen fra Sortebrødre Torv. – I form for 100 år siden. – Hestehandlerkarlen, der klippede os. – Et stort patriotisk foretagende. – Far var skidtmand, mor var vaskekone. – Årets begivenheder 1995. – Forfatterliste. – Stadsarkivets beretning 1996.- Indbundet. – Illustreret. – 171 sider. – Pænt eksemplar.