Møller, Marchen

Narcissisme . Sygdom eller skældsord?

Bog

DKK 75,00

Bogen sætter spørgsmålstegn ved klassificering af børn og unge som “narcissistiske” repræsentanter for den nye socialkarakter. Bogen fremkom en protest imod vesttyske forskere som Thomas Ziehe m.fl., der i ungdomsebatten plæderede for en sygeliggørelse af opvoksende unge. Bogen finder, at den psykoanalytiske meter, bygget på behandling af enkeltindivider, ikke kan anvedes på store mængder af ukendte unge, hvis karakterstryur ikke er analyseret og grundigt undersøgt. Narcissisme-begrebet gennemgås i såvel psykoanalytisk som pædagogisk-sociologisk sammenhæng, og der foretages sammenlignende etiske og kritiske overvejelser over brug og magtmisbrug af betegnelsen indn for sundheds-, social- og undervisnningssektoren. Bogen indeholder også et afsnit, der følger op på udviklingen fra bogens 1. udgave i 1983. til 2. udgave i 1996.

Dansk Psykologisk Forlag 1996

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: 1996-forordet. – Forord.- Norlitet og patologi. – Firskellige betydniner. – Narcisissme – en tilstand. – Narcissisme – et udviklingsstadium. – Narcissisme – et karaktertræk. – Narcissisme – en sygdom. – Historisk rids af begrebsudviklingen. – Feuds opfattelse af narcissisme. – Kritiske overvejlser. – Freuds efterfølgere. – Otto Kernberg. – Heinz Argelander. – Nogle vignetter. – Skønlitterære eksempler. – Ny socialisationstype eller kejserens nye klæder? – Socialkarakterbegrebet. – Om udviklingen af socialkarakterbegrebet. – Om den tidlige kapitalismes socialkarakter. – Om den narcissistiske socialkarakter. – Om anvedeligheden af socialkarakterbegrebet. – Thomas Ziehes syn på den nye socialisationstype. – Pubertät und Narzissmus. – Teoretiske forudsætninger. – Samfundsanalyse. – Selvrefleksion som emancipatorisk tilegnelse af subjektivitet. – Den nye socialisationstype i kritisk belysning. – Kendetegn. – Årsager. – Anvendelsesaspekter. – Christopher Lsch. – Om narcissismens kultur. – Afslutning og sammenfatning. – Efterord.- 2. udgave. – Uindbundet. – 190 sider. – Pænt eksemplar.