Huber-Rudolf, Barbara.

Muslimske børn i danske institutioner.

Bog

DKK 85,00

Varenr. 37.21 Hylde 11 – Indbundet. – 137 sider. -Illustreret. –  Pænt eksemplar – 85 kr.

Man støder ofte på en debat om problemerne med den kulturkløft, der ofte opstår mellem forældrene til danske og muslimske børn i vore institutioner. Selv den uddannede pædagog kommer af og til i situationer, hvor en større viden og indsigt i den muslimske tankegang kunne have undgået eller i det mindste ville have løst en opstået konflikt. Hensigten med bogen er derfor at vise, hvordan man vort sydlige naboland, Tyskland, har løst mange af disse problemer, og hvordan de erfaringer nemt kan overføres og udnyttes i danske institurioner. Kun en grundig viden om muslimsk tankegang, omgangsform og levevis gør mødet med de anderledes børn og unge til problemfrie institutioner. Det er desuden nødvendigt, at pædagogerne sørger for, at denne viden om muslimer også videregives til de danske forældre, og derfor giver bogen detaljerede vejledninger om, hvordan dette kan gøres.

Billesø og Baltzer, 2003.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Religiøst fælleskab i mødet med muslimer. Et projekt til fremme af viljen til dialig. – Konfliktsituationer. – Interreligiøs pædagogik. – Et projekt til fremme af mødet mellem kristne og muslimer. – Generelle og systematiske iagttagelser vedrørende den interreligiøse dialog med muslimer. – Tidlige hisotirske erfaringer. – Niveauer i dialogen. – Betingelser for og faser i dialogen. – Mødet mellem kristne og muslimer i børnehaverne. – Forslag til et møde mellem muslimer og kristne i institurionerne. – Erkendelsesmål.Forældredeltagelse. – Muhammed har fødselsdag, det har Mehmet ikke. – Forslag til diskussion. – Forberedende materialer. – Muhammed, islams profet. – Muhammeds liv. – Muhammeds kald. – Reaktionerne for mekkanerne. – Hijra til Medina. – Muhammed og ikke-muslimerne. – Muhammed set med vestlige øjne. – Øvelse og rollespil. – Hvad tager du med til vores fest? – De Fem Søjler. – Trosbekendelse. – Faste. – Måden, der fastes på. – Ramadanens forløb. – Festen for fastens forløb. – Almisse-skat. – Pilgrimsfærden. – Den lille pilgrimdsfærds riter. – Offerfesten. – Læg hænderne på bordet, når du spiser! – Krydderier. – Realisering. – Henna. – Tørklædet. – Moskeen. – Bønnen. – Muslimer i Danmark. – Takt og tone. – Ved besøg i hjemmet. – VEd religiøse samtaler og arrangementer. – Ved selskabelige sammenkomster. – Ved islamiske fester.