Kirk, Elsebeth, red.

Musik og pædagogik

Bog

DKK 120,00

Uindbundet. – 2. reviderede udgave. – 270 sider. – Pænt eksemplar.

Hensigten med antologien er først og fremmest at give nogle bud på sammenhængen mellem mål i den pædagogiske praksis og arbejdet med musikaktiviteter. At koble pædagogikkens  hvad og hvorfor sammen med et musisk-kreativt bud på hvordan man gennem pædagogisk  arbejde man skabe musik og musisk kompetence.

78.073 – H.2

Forlaget Modtryk 2006

På lager

Beskrivelse

Indhold: Lærervejledning. – Musik og pædagogik i historisk perspektiv. – Friedrich Fröbel og Maria Montessori. – Astrid Gøssel, Bernhard Christensen og Sven Møller Kristensen. – Jytte Rahbek Schmidt, Grethe Agatz og Lotte Kærså. – Musik og pædagogik og tendenser i  beg. af det 21. århundrede. – Musikalitet skal udvikles. – Børn er ikke kreative. – Kreativitet er noget, som børn skal lære. – Talentfulde børn. – Sangen og livsmusikken. – Hvad er livsmusik? – Alle kan synge. – Den første dangbog. – Sangen i skolealderen. – Ungdommens sang. – Den voksnes sang. – Den sidste sang. – Musikalsk leg og deltagelse. – Legens kendetegn. – Børn danser skomagerpolka. – Musiklegens udtryksformer. – Musik sprog og krop. – Sprog, klang og melodi. – Rytme og sekvens. – Bevægelse og melodi. – Musikken i den personlige udvikling. Gardners teori som analyseredskab. – Den musikalske formidling. – Det musiske øre. – Et barn har hundrede sprog. – Mozarteffekten. – Tavs viden. – Musikken – en nøgle til fremtiden. – Musikken i læreplanerne. – Musikken og arbejdet med tosprogede børn. – Musikterapi for børn med handicap. – Fra krop til stomp til musikforståelse. – Musik i fritidshjem, SFO og fritidsklubber. – Elektronisk musik og pædagogik. – Musik og arbejdet med personlighedsafvigere. – Musik med udviklingshæmmede. – Musik og samvær med ældre. – Symptomer på demens. – At være med. – Forfatterregister.