Tilbud

Johansen, Marianne

Middelalderbyen Køge

Bog

DKK 135,00 DKK 120,00

Varenr. 46.4-29. – Indbundet. – 1986. – 2. bind i serien “Projekt Middelalderen”. –  – Illustreret. – 108 sider. – Pænt eksemplar. – 135 kr. –  TILBUD  120 kr.

Da Køge blev grundlagt i 1280erne var nabobyerne veletablerede. Roskilde var en meget stor by, og København var i rivede vækst. Både Ringsted og Store Heddinge var temmelig små byer, Store Heddinge lå nærmest i bunden af afgiftsskalaen over kongens indtægter. Længst borte af konkurrenterne lå Næstved, der var på størrelse med datidnes København. Til denne halvcirkel af konkurrenter kom Præstø i 1400-tallet, men byen var aldrig af en sådan størrelse, at den kom til at stjæle opland fra Køge. Stednavnene i herrederne omkring Køge, som må have udgjort byens opland – dvs. Ramsø og Bjæverskov herreder på begge sider af Køge Å og Stevns Herred sydøst for Køge – viser, at området har været udfyldt af bebyggelser, som næsten alle er ældre en Køge købstad. Kun nogle få samlinger af huse er stået senere, og kun nogle få af de kendte landsbyer er siden blevet nedæagt, hovedsagelig i forbindelse med storgodsernes udvidelse.

Centrum 1986

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: De geologiske kilder. De kartografiske kilder. – Stående bygninger. – De arkæologiske kilder. – De skriftlige kilder. – Forskningsoversigt. – LANDSKABET: Dybgrund og landskabsdannelse. – Kysten. – Kulturlandskabet. – Bebyggelse og stednavne. – Omegnens sognekirker. – Landevejene. – KØGE GRUNDLÆGGES: De alm. forudsætninger for Køges opståen. – Gammel Køge, landsby og sogneby. – Ejerforhold i oplandet. – Geografiske og juridiske forudsætninger for byens grundlæggelse. – Privilegierne. – Teorier om Køges grundlæggelse. – BYENS AFGRÆNSNING: Åen og havnen. – Strandlinjen. – Befæstningen. – Porte og bro. – Møllerne. – GADENETTET: Torvet. – Hovedgader. – Parallelgader. – Tværgader. – Åstræder og bagstræder. – Byplanen. – GEJSTLIGE INSTITUTIONER: Ankt Nikolaj Kirke. – Sankt Gertrud Kapel. – Gråbrødreklsotret. – Helligkors Kapel. – BYENS ADMINISTRATION OG VERDSLIGE INSTITUTIONER: Tinget og rådhuset. – Skolen og fattigstiftelsen. – Badstue. – BEBYGGELSEN. Beboelsesområdet. – Den ældste bebyggelse. – Bebyggelsen 1350-1450. – Bebyggelsen 1450-1550. – BESIDDELSESFORHOLD. Kilderne. – Gejstlige instituioner. – Gejstlige. – Kongen. – Adelige. – Borgere og bønder. – Social og geografisk mobilitet. – DET EFTERREFORMATORISKE KØGE: Reformationsårene. – 1600-årene. – Udviklingen indtil 1870. – KRONOLOGISK SAMMENFATNING: Kildematerialet. – Byens grundlæggelse. – Køge indtil 1350. – Perioden 1350-1550. – Tiden efter 1550. – Noter. – Trykte kilder og litteratur. – Sted- og sagregister.