Gregersen, Bo, - Selch Jensen, Carsten

Øm Kloster.

Bog

DKK 125,00

I sine velmagtsdage var Øm Kloster en ganske stor kirkelig institution, hvor munke og lægbrødre levede et liv i kyskhed, lydighed og fattigdom samtidig med, at de havde aflagt ed på aldrig at ville forlade klostret. Landbrug, skovbrug, fiskeri og handel dannede grundlaget for munkenes liv. Dagligt kom gæster, pilgrimme og fremmede til klosteret, hvor abbeden tog mod nogle af dem, mens portneren tog sig af andre. Kanaler blev bygget, og klosterbygningerne ombygget og nyopført i takt med, at stedet udviklede sig og voksede sig stort. – For så vidt var Øm Kloster ikke en unik institution i middelalderens Danmark. Overalt i landet fandtes der flere af disse såkaldte herreklostre. De var alle rundet af en meget gammel benediktinsk klostertradition, som havde sine rødder i et fællesskab omkring Monte Cassino i Italien. Til dette havde Benedikt af Nursia (død ca. 547) få år før sin død skrevet en klosterregel. Det vil sige Skt. Benedikts Regel, som siden skulle få afgørende indflydelse på store dele af det vesterlandske klostervæsen.

Syddansk Universitetsforlag 2003

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: At forstå sig selv. – Cara Insula. En indledning. – Paradiset i ørkenen. Cistercienserordenen og Bernhard af Clairvaux. – Vejen til Øm. – Sandhed og agtelse. Et gensyn med Øm Klosters Krønike. – Cistercienserne i Øm og lægbroderinstitutionen. – Munkene i Øm og deres klosterkirke. – Øm Klosters udbygningsforløb, dets boligindretning og funktion. – Bøger, bogspænder og bogomslag fra Øm Kloster. – En pragtkniv og andre ting fra dagliglivet på Øm. – Arbejder af hvalrostand, ben og tak fra udgravningerne ved Øm Kloster. – Begravelser ved Øm Kloster. – Mennesker i Jyllands hjerte. – Befolkningsmæssige relationer i og omkring Øm Kloster. – Hospitalet i Øm. – Storheden før faldet. Øm Kloster på reformationstiden. – Efterskrift. – Summaries in English. – Appendiks: Øm Klosters Inventarium af 1554. – Danske monarker i Øm Klosters levetid. – Noter. – Forkortelser og litteratur. – Forfattere og redaktører.- Indbundet i karton med plastikomslag. – Illustreret. – 269 sider. – Udgået, men pæn biblioteksbog.