Bille Larsen, Sten . - Weitemeyer, Mogens

Læs og giv videre. Illegale flyveblade fra Besættelsen 1940-45

Bog

Bogen  indeholder et udvalg af illegale flyveblade fra den danske modstandskamp 1940-1945. De er optrykt efter originaler i Det Kgl. Bibliotek. “Læs og giv videre” var en opfordring, som flyvebladene havde om at videregive dem til andre, så budskabet kunne blive spredt til så mange som muligt.

Varenr. 96.71 – Indbundet biblioteksbog. – Illustreret med sort-hvide fotografier og fotografisk gengivelse af flyveblade. – 201 sider. – Udgået, men pæn biblioteksbog med stregkode på bagsiden. – 125 kr.

Museum Tusculanums Forlag 1995.

Varenummer (SKU): 96.71 Varekategorier: ,

Beskrivelse

IINDHOLD : Erindringer om illegal bladvirksomhed. – Uddrag af Hans Edvard Tegls dagbog. – En ung typografs oplevelser under besættelsen. – Illegalt trykkeri i Hostrups Have. –   Overfaldet. Passiv modstand 1940. –  De 10 bud om advarsel mod samarbejde med tyskerne. – Opfordring til værdig optræden og passiv modstand. – Hitler som foldeark. – Overgreb. Protester 1941. – Tysk soldat før og efter “besøg” i Danmark. – “Ned med Adolf”. Antinaziztisk slagord som foldeark. – Scavenius har vanæret Danmark. – Den første modstand 1942. – Knus nazismen. – Danmarks Kommunistiske Parti markerer 1. maj 1942. – Forsvar for sabotagen. – Mogens Fogs første åbne brev. – Brud med samarbejdspolitikken 1943. – Oplysning om bombardementet på B&W. – Rigsdagsvalget 23. marts 1943: Stem blankt ! – Hold igen med landbrugsproduktionen. Det er den danske stat, der betaler. – Augustoprøret starter. – Illegal udgave af politidirektørens redegørelse for situationen efter 29. august 1943. –  Den tyske terror 1944. – Mordet på Kaj Munk. Politirapport. – 10 elementære huskeregler for illegalt arbejde. – Boykot tysk film. – Hagekorset skal ødelægges. – Et godt Raad: Hold Kæft. – Advarsel mod falske flyvebreve. – Folkestrejken 1944. – Frihedsrådets åbne brev: De kan aldrig knække vor vilje. – Frihedsrådets krav for at afslutte strejken. – Hvordan de to minutters stilhed forløb. – Hilsen til danske landmænd. – Protest mod, at Frøslevfanger sendes til kz-lejre i Tyskland. – Advarsel mod tankeløshed. – Advarsel mod værnemagere. – Kampen kulminerer. Befrielsen 1945. Frihedssangen: Gå til modstand alle danske. – En sidste hilsen efter 5 års besættelse. – Frihedsrådet forbereder befrielsen. – “Afslut krigen” – opfordring fra tyske nazister.   – Vis ro og besindighed. –  Afslutning. – Frihedsrådets budskab d. 6. maj 1945. – Litteratur.