Aarre, Bent

Lær at sejle.

Bog

DKK 50,00

Bogen er tænkt som en startnøgle til at hjælpe den nye sejler over begyndervanskelighederne. Moderne sejlfartøjer har heldigvis udviklet sig i en sådan retning, at alt forekommer nemt, praktisk og ikke minds mere sikkert end for nogle år siden. Det tager bogen højde for, og den forsøger at give brugeren et teoretisk grundlag, som gør det nemt at tage ud på vandet for at lære tingene i praksis.

Clausen Bøger 1980.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Sejleren. – Hvad hedder det? – Sejlertøjet. – Før sejladsen. – Hvordan er vejret? – Båden gøres sejlklar. – Sejladsen. – Seejlsportens retningsudtryk. – Skødning. – At sejle bidevind og at krydse. – Rumskødssejlads. – Stagevending. – Bomning. – Styringen. – At mindske fart. – Udkik. – At lette fra havn for sejl. – At lette fra havn for motor. – Ankomst til havnen for sejl. – Anløb og afgang fra fremmed havn. – Efter sejladsen. – Fortøjningsmetoder. – Rig og sejl. – Sejlene. – Bådens trim. – Bådens kræning og vægtfordeling. – Sejltrimning. – Mastetopriggen i funktion. – Spileren. – At mindske sejl. – Fart, strøm og vind. – Vindhastighed.- Tursejlads. – Søkortet. – Kyssejlads. – Takt og tone i fremmed havn. – Flag og stander. – Sikkerheden. – Lanterneføring. – Søgelænder, . Radarreflektor. – Redningskrans. -Nødsignaler. – Rednings- og svømmeveste. – Sejlads under storm. Grundstødning. – Tåge. – Mand over bord. – Internationale søvejsregler. – Vigeregler. – Søsportens Sikkerhedsråd.- 4. udgave. – Uindbundet. – Illustreret. – 136 sider. – Pænt eksemplar.