Kløvedal Reich, Ebbe

Kun et gæstekammer. Historien om den danske folkekirkes fødsel

Bog

DKK 100,00

Den lange vandring mod folkekirken tog ca. 150 år. Der kan ikke sættes præcis dato og årstal på, hvornår den begyndte, men man kan måske sige, at de første skridt blev taget, da det almindelige præstedømme begyndte at sætte sig op mod enevældens kirke og dens forkyndelse. Det skete i den pietístiske bevægelse, der nåede Danmark omkring år 1700. Årene 1770 – 1772, da livlæge Struensee regerede enevældigt på vegne af den sindssyge Christian VII , var oplysningstidens første og hektiske blomstring i Danmark. Struensee var nærmest selv ateist og lagde sig derfor hurtigt ud med statskirkens præster, selv om de klogelig nok gik stille med det, mens han havde magten. Men for den herrnhutiske brødremenighed blev J.F. Struensee og hans bror Carl August til stor gavn. Sidstnævnte var imponeret af den flid, orden og produktivitet, der prægede herrnhuterne, og han mente, at ,menigheden kunne blive et eksempel for danskerne. Det førte til oprettelsen af en herrnhutisk koloni i Christiansfeld, der ret hurtigt fik fuld kirke-, skole- og erhvervsfrihed. Det blev begyndelsen til en vækkelsesbølge, som dog fandt sted stille og roligt, da herrnhuterne roste sig af at være “de stille i landet”.

Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer 1999

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Hvad er en kirke? – Almagten og folket. – Marie Wulf. Det inderlige og umiddelbare lys. – Kristen Madsen. Den fynske apostel. – Tre umage kirkefædre. – N.F.S. Grundtiv og den mageløse opdagelse. – J.P.Mynster. Ganske og uden forbehold. – D.G. Monrad. Hele folkets tale. – Martsdagene og troen. – Grundlovens to regimenter. – Folkets udvalgte. – En fuldt rustet mand. – Navnets betydninger. – Frihedens pris. – Løfteparagraffen. – Lovens bogstav. – Den borgerlige indretning. – Kravet om redelighed. – Søren Kierkegaard og “Øjeblikket”. – Frihed og fodfæste. – Sammenbrud. – Vejen til tålsomhed. – Vilhelm Beck og det store fiskedræt. – Morten Pontoppidan og folkekirkens valg. – I. C. Christensen og folkestyrets krise. – Magten og æren. – Litteratur. – Illustrationer.- Indbundet i hellærred og med omslag. – Illustreret af Mette Mailund Strong. – 185 sider. – Pænt eksemplar.