Østergaard, Troels V.

Økologisk Køkkenhave.

Bog

DKK 75,00

Økologi er den videnskab, der beskæftiger sig med samspillet i naturen. Det vil sgie mellem de forskellige dyr og planter indbyrdes og mellem de levende organismer og deres ikke-levende omgivelser. Økologisk havbrug er en dyrkningsmtode, der er baseret på økologisk viden, først og fremmest om samspillet mellem planternes rødder, jorden og jordens øvrige organismer, men også på mere almene økologsike principper. Man kan sige, at økologisk havebrug har sit forbillede i den uberørte natur. Al begyndelse er svær. Det gælder også for økologisk havebrug, uanset om man starter med en gammel køkkenhave, der skal lægges om, eller om man skal til at lave køkkenhave et sted, hvor der ikke har været en før. Det er svært, fordi jorden under alle omstæ´ndigheder vil være mere eller mindre mishandlet eller død. Det første, man skal gøre, er derfor at få jorden så nogenlunde på fode igen, men det kan tage flere år.

Skarv, 1979.

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: Økologisk Havebrug. – Økologisk Havebrug i praksis. – De første skridt. – Få overblik over situationern. – En foreløbig haveplan. – Byggepladsens problemer. – Når haven er et vildnis. – En gammel græsplane. – Omlægning af gammel køkkenhave. – De vigtigste arbejder. – Reskabder. – Vinterdække. – Dybjordbhenadling. – Tilberedning af såbed. – Såning. – Pasning og lugning. – Vanding og udplantning. – Sygdomme og skadedyr. – Blandingskultur og vekseldrift. – Hvad skal man dyrke? – Blandingskultur. – Vekseldrift – sædskifte. – Haveplan. – Et eksempel på en haveplan. – Kompost og anden gødning. – Kompost og kompostplads. – Hvad kan komposteres? – Komposten sættes. – En kompostbunke. – En beholder til kompost. – Grøngødning. – Dregødning. – Anden organisk gødning. – Træaske. – Nældevand. – Stenmel og ammel algekalk. – Kortfattet vejledning for dyrkningen af de vigtigste grønsager. – Lidt teoretisk baggrund. – Hvad lever planterne af? – Næringsoptagelse gennem bladene. – Næringsstoffer med vandet. – Jordens mikroorganismer. – Betydningen af regnorme. – Krumme-struktur. – Oprøret begynder i køkkenahven.- Uindbundet. – Illustreret med tegninger og fotografier. – 80 sider. – Pænt eksemplar.