Honneth, Axel.

Kamp om anerkendelse. Sociale konflikters moralske grammatik.

Bog

DKK 150,00

Bogen tager afsæt i en kritisk rekonstruktion af Hegles tidlige skrifter, suppleret af bl.a. objektrelationsteori og Meads socialpsykologi, og ud fra dette skitserer forfatteren vilkårene for en ny kritisk samfundsteori. Det teoretiske omdrejningspunkt er begrebet anerkendelse. Forfatteren analyserer de formelle betingelser for selvealisering, dvs. det gode liv, og viser hvordan den enkeltes selvtillid, selvagtelse og selvværd er afhængig af anerkendelse – i privatlivet, som retssubjekt og i det sociale liv i bred forstand. Individet kan ikke komme overens med sit eget indre uden anerkendelse. Vores identitet er afhængig af den.

- Oversat fra tysk af Arne Jørgensen.

-Gyldendals Bogklubber 2008.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Historisk genkaldelse: Hegels oprindelige ide. – Kamp om selvopholdelse: Om grundlæggelsen af nyere tids selcialfilosofi. – Forbrydelse og sædelighed: Hegels intersubjektivitetsteoretiske fornyelse. – Kamp om anerkendelse: Socialteorien i Hegels “Jenaer REALpshilosophie”. – Sysematisk aktualisering: De sociale anerkendelsesforholds struktur. – Anerkendelse og socialisering: Meads naturalistiske transformation af Hegels ide. -Den intersubjektive anerkendelses mønstre: Krlighed, ret, solidaritet. – Personlig identitet og ringeagt: Overgreb, fratagelse af rettigheder, nedværdigelse. – Socialfilosofisk udblik: Moral og samfundsmæssig udvikling. – Spor af en socialfilosofisk tradition: Marx, Sorel, Sartre. – Ringeagt og modstand: De sociale konflikters moralske logik. – Den personlige integritets intersubjektive betingelser: Et formalt koncept for sædeligheden.- Uindbundet. – 245 sider. – Som ny.