Hatt, Gudmund

Jysk bondeeliv i ældre jernalder

Bog

DKK 50,00

Bedst oplyst med hensyn til landbrugsarkæoligi er den ældre jernalder fra ca. 400 f. Kr. til ca. 500 e. Kr. Fra dette tidsprum stammer enlang række af jyske fund af oldtidsagre, hustomter og landbrugsredskaber. Mærkeligt nok ved vi meget mere om de jyske bønders daglige liv og virke under ældre jernalder end under oldtidens senere århundreder. Den ældre jernalder præges af store landbrugstekniske fremskridt og en dermed sammenhængende fortætning af bebyggelsen. Men tillige opgives der i løbet af ældre jernalder mange bopladser og betydeligt dyrkede arealer. Jylland var under ældre jernalder et overbefolket land, et kraftcentrum, hvorfra der udgik udvandringer. Og desuden skete der under jernalderesn senere århundreder en forskydning i bebyggelsen inden for de jyske bygder. I førromersk og romersk tid boede de jyske bønder i almindelighed forholdsvis tørt og højt. Vi finder for det meste deres agre og hustomter på tørt og højtliggende terræn. Men derefter rykkede man nærmere til ådalene og engdragene.

Forlaget Globus 1943

På lager

Beskrivelse

Ældre jernalder bragte en af de mest dybtgående tekniske omvæltninger, som nogen sinde er foregået i Europa. Jernet gjorde bønderne uafhængige af bronzehandlen. Jern blev frembragt næsten alle vegne af bønderne selv. De ældste fund af jernudvindingssteder i Jyllan, der stammer fra førromersk jernalder, fremkom ved en undersøgelse af oldtidsagre i Fogstrup ved Silkeborg. Men jernet var ikke den eneste faktor, der fremskyndede kulturudviklingen under ældre jernalder. Samtidig skete en stor klimaforandring, som tvang bønderne til at ændre landbrugets teknik. Man kan sige, at i stenalder og bronzealder arbejdede vore forfædre væsentligt med den landbrugsteknk, de havde sydfra. Det milde klima tillod en overførelse af sydeuropæiske kulturelementer til Nordvesteuropa. Men i ældre jernalder måtte bønderne lave deres egen teknik, og der skete en ny tilpasning til nordiske naturforhold, fordi disse naturforhold ændrede sig. De ugunstigere klimaforhold kom til at betyde en stor forøgelse af landbrugets intensitet. – Uindbundet. – 36 sider. – Illustreret. – Pænt eksemplar.