von Eyben, Bo.

Juridisk ordbog.

Bog

DKK 150,00

Hovedvægten er lagt på danske, juridiske fagudtryk, som forekommer i lovgivningen og den juridiske litteratur. Det vil sige fagudtryk, som har en specifik juridisk betydning, og som har en vis almen interesse. Derudover er medtaget fagudtryk, som enten har en særlig retshistorisk betydning, eller som i vørigt har været anvendt i lovgivning eller litteratur i nyere tid, således at man fortsat vil kunne støde på begreberne. Latinske begreber er medtaget i noget videre omfang, idet det kan være vanskeligt på anden måde at finde forklaringer på sjældent anvendte begreber. For så vidt angår fremmed ret, er der kun medtaget enkelte, særligt væsentlige fagudtryk fra især nordisk ret, engelsk/amerikanst ret og tysk ret. Endelig indeholder bogen korte biografier over afdøde, særligt fremtrædende og fortrinsvis danske retsvidenskabsmænd.

Forlaget Thomson / Gad Jura, 2004.

På lager

Beskrivelse

Rækkefølgen af opslagsordene er strengt alfabetisk uden hensyn til, om opslagsordet består af et eller flere ord eller ordsammensætninger med bindestreg. Hvis flere opslagsord har samme betydning, er det tilstræbt, at artikelteksten er placeret på det sted, hvor de fleste må formodes at søge en forklaring på begrebets betydning. Hvis f.eks. et begreb både har en dansk og en latinsk betegnelse, er forklaringen på dets betydning normalt anført ved den danske betegnelse. Hvis et begreb knytter sig direkte til en eller flere bestemmelser i en lov eller til en lov som helhed, henvises der hertil i artiklen.- 12. udgave. – Indbundet. – 373 sider. – Som ny.