Fenger, Ole. - Knudsen, Bodil Møller , - Reinholdt, Helle

“I være have”. Om ret til hus og jord i middelalderbyen. Rapport om registrering af kilder

Bog

DKK 115,00

I 1977 påbegyndte Statens Humanistiske Forskningsråd et topografisk-historisk projekt, som kaldtes “Middelalderbyen”. Det havde til formål at forøge det sparsomme kendskab til de danske byers alder og topografiske udvikling i middelalderen, hvilket vil sige op til 1560. Valget fandt på 10 købstæder: Roskilde, Køge, Næstved, Odense, Svendborg, Aalborg, Viborg, Århus, Horsens, Ribe og tillige Søborg som nedlagt købstad. Første fase af projektet blev en fuldstændig registrering af alle foreliggende topografiske oplysninger om de 10 valgte byer, både naturvidenskabelige informationer og historiske kilder. De danske købstæders retshistorie i middelalderen er uhyre kompliceret, hvad retskilderne angår. Hvor Norge og Sverige ca. 1300 fik fælles lovgivning for alle de respektive rigers købstæder, som var få i antal sammenlignet med Danmark, frembyder billedet her i landet en næsten uoverskuelig mosaik af stadsretter og stadsprivilegier. Hver dansk købstad fik så at sige sin egen retshistorie på baggrund af lovene fra første halvdel af 1200-tallet, nemlig Sk¨nske Lov, de sjallandske love, Jyske Lov og den gældende kirkeret.

Statens Humanistiske Forskningsråd 1982

Ikke på lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: Forskningsoversigt. – Metodeproblemer. – De 10 muligheder. – Oversigt over registreringssystemet. – Jus in re/jus ad rem. – Rettighedsbegrebet i middelalderen. – Romerret. – Fra vulgærret til middelalderret. – Middelalderens retsvidenskab. – Thomas Aquinas’ ejendomsbegreb. – Franciskanernes afkald på ejendom. – Fredslovgivning. – De normative kilder. – De konstaterende kilder. – Kildematerialets overlevering og omfang. – Næstved. – Odense. – Svendborg. – Århus. – Generelt om brugsforhold. – Roskilde. – Lovregister. – Sammenfatning. – Uindbundet. – 178 sider. – Illustreret. – Pænt eksemplar.