Petersen, Jørn Henrik.

Hjemmehjælpens historie. Ideer, holdninger, handlinger.

Bog

DKK 135,00

Bogen fortæller historien om hjemmehjælpens udvikling fra den husmoderafløsning, der så dagens lys i efterkrigstiden, til den frit valgs-model, som har præget de senere års udvikling. At fortælle historien om hjemmehjælpen kræver et perspektiv. Bogens perspektiv er ideernes rolle i udviklingsforløbet, både når de fører til grundlæggende brug, og når de langsom og næsten umærkeligt ændrer forholdene. Hjemmehjælpen er ikke, hvad den var. Skal man forstå ændringerne, kræver det en historisk analyse af de mange hensyn, der har gjort sig gældende. Det er den analyse, denne bog præsenterer.

Syddansk Universitetsforlag 2008.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Velfærd for ældre – holdning og handling. – Værdier og velfærdsstat. – Hvad taler vi om? – Opløsningstider? – Genopbygningstider? – Udfordringen. – Ideers og værdiers rolle. – Ideen om ideer. – Politisk paradigme og diskurs. – Ændringer. – Normalpolitik. – Natur- versus samfundsvidenskab. – Campbells overvejelse om ideer som begreb. – Hjemmehjælpens rødder, husmoderafløsningen 1947-1955. – Politisk-økonomisk kontekst. – Betænkningen fra udvalget om husmoderafløsningen. – Kritikken af den eksisterende tilstand. – Udvalgets overvejelser om en ny ordning. – Loven om husmoderafløsning. – Folketingets drøftelser. – Implementeringen. – Lovrevisionen. – Hjemmehjælpen ser dagens lys 1956-1972. – Under bistandsloven 1, 1973-1986. – Under bistandsloven 2, 1986-1997. – Serviceloven, 1997-2001. – Frit valgs ideerne. – Forebyggende hjemmebesøg. – Ny servicelov. – Ideer, holdninger og handling. – Kvalitetsreformen. – Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. – Aftalerne mellem regeringen, kommunerne, regionerne og de faglige organisationer. – Brydsomme opgaver. – De lange linjer. -Slutnoter.- Uindbundet. – 263 sider. – Pænt eksemplar.