Olwig, Kenneth.

Hedens natur.

Bog

DKK 120,00

Den fascinerende jyske hede har i høj grad virket som drivfjeder for interessen for naturen. Udgangspunktet for bogen er en historisk og geografisk undersøgelse af de jyske hedeområder fra ca. 1750 til vore dage. Men disse områder bruges som eksempel til belysning af forholdet mellem ændringeri vort syn på nauren og ændringer i vor måde at bruge den på. En historisk undersøgelse af forandringer i den vestlige verdens natubegreber og dens sammenhæng med udnyttelsen af omgivelserne.

Teknisk Forlag, 1986.

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: Den jyske hede. – Heden. – Det ideologiske landskabs morfologi. – Oldtidens naturbegreb. – Vergil og naturens landskab. – Agerdyrkningen og dens kendetegn. – Naturen i tid og rum. – Naturens ideologske landskab. – Det goticistiske Jyllands natur. – Med goticismen. – Goticismen og den regionale udvikling. – Naturen som det vilde, uberørte landskab. – Voksende tvivl om Ossian. – Naturvidenskaben og det vilde landskab. – Sociale og økonomiske forandringer og smagen for den vilde natur. – Landskabspolitik. – Blicher og synet på Jylland. – Den nationale holdning til hederne. – H. C. Andernsen og Meir Goldschmidt. – Heden og nationen. – Hedesagen. – Enrico Dalgas.- Dalgas, Schouw og Hedeselskabets program. – Virkeliggørelsen af Hedeselskabets program. – Modstridende syn på heden. – Jeepe Aakjær. – Hedefr3edningssagen. – Heden i dag. – Hedens geografi. – Marginale jorder og marginale mennesker. – Naturen og marginaljorden. – Hvad med marginaljorderne? – Debatoplægget kan diskuteres. – Naturens ideologiske landskab genopstår. – Den naturlige natur. – Marginale jorder, marginale mennesker. – Afslutning. – Konklusion: Naturens ideologiske landskab i dag. – Ideologien bag nutidens landvinding. – Naturen som en æstetisk og rekreativ ressource. – Internationale paralleller. – Finis. – Forfatterens efterskrift. – Noter. – Litteratur. – Indeks.- Uindbundet. – Illustreret. – 168 sider. – Pænt eksemplar.