Lundgren, Gustaf.

Grafologi. Hvad håndskriften kan fortælle.

Bog

DKK 105,00

Grafologi er læren om, hvordan man analyserer en håndskrift på grundlag af skriftens mange forskellige elementer og dermed sammenstiller et billede af den skrivendes personlighed.Bedre en noget andet tegner håndskriften et portræt af den skrivende, Den sladrer om følelser, tanker, stræben, aktivitet og passivitet, sanselighed, impulsivitet, vitalitet osv. og giver grafologisk kyndige de bedste muligheder for at få et prævist indtryk af sine omgivelser. Forfatteren er uddannet psykolog og har studeret håndskriftens psykologi ved Societé de Graphologie i Paris.

Lademann, 1991.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Historisk baggrund. – Håndskriftens symbolik. – De skrevne tegns tvetydighed. – Hastigheden. Aktivitet og passivitet. – Bred og sammenklemt skrift. Ud- og indadvendthed. – Regelmæssighed. Vilje og følelse. – Rytme. Harmoni og splittelse. – Trykket. Vitalitet og sensibilitet. – Hældningsgrad. Impulsivitet og selvkontrol. – Bindingsformer. Den skrivende som socialt væsen. – Sammenhængende og usammenhængende skrift. Kombinationsevne og iderigdom. – Pastositet og linjeskarphed. Sanselighed og spiritualitet. – Bevægelsesretning. Du-interesse og jeg-betoning. – Fyldighed og magerhed. Forstand og fantasi. – Udsmykning og forenkling. Formsans og blik for det væsentlige. – Disposition og læselighed. Intellektuel klarhed og sanselig sammenvoksning. – Linjernes retning. Stemningslejet. – De 3 zoner. – Længdeforskellen. Stræbsomhed og tilfredsstillelse. – Brevets psykologi. – Særlige tegn. Skriftfeltets symbolik. – Grafologisk analyse. – Håndskriftstuder som en vej til selverkendelse, grafologiens begrænsning og muligheder. – Kendte personers underskrifter.- Uindbundet. – Illustreret med skrifteksempler. – 167 sider. – Pænt eksemplar.