Rasmussen, Hanne, - Rüdiger, Mogens

Fremskridtets boulevard. Danmarks historie 1957-2001

Bog

DKK 135,00

Varenr. 96.72-21. – Indbundet og med plastomslag. – Illustreret. – 247 sider. – Udgået, men pæn biblioteksbog. – 135 kr.

De børn, der blev født i 1957, fik velstand i vuggegave. Forældrene derimod havde levet deres ungdom i et samfund, der nok var relativt tigt og velfungerende. Men sammenlignet med billedet blot 10 år senere var danskerne materielt set dengang fattige. Den voksende velstand, vandringen fra land til by, de forbedrede tilbud om uddannelse, som flere og flere benyttede sig af, de ændrede kånsroller, nye kommunikationsmidler etc. – alt dette forandrede Danmark fra et klassesamfund med ringe erhvervsmæssig mobilitet til et massesamfund med rige muligheder for individets udfoldelse. Udviklingen fra 1957 til 2001 er således en udvikling, der bløder grænserne mellem mennesker op, som udjævner forskelle, som splitter tidligere tiders grupper som arbejdere, bønder, funktionærer og borgere og i stedet sætter individet i centrum. Med velstanden blev Danmark et homogent samfund.

Columbus 2003

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: STATUS 1957: De gode gamle dage lakker mod enden. – Familien Danmark 1957 og 2001. – VELFÆRDSSTATEN BYGGES OP 1957-1973: Fremskridtets boulevard. – Nye politiske alliancer. – Fra forsorgs- til socialpolitik. – Politisk regulering og planlægning. – Erhverv og arbejdsmarked. – Kulturen til debat. – 1968 – begreb og begivenhed. – KRISE OG STABILITET 1973-1982: Landet stander i våde. – Katastrofevalget 1973. -Alliancer på kryds og tværs. – Erhvervslivet og krisen. – Uddannelses- og socialpolitik. – Miljø og mennesker. – Danmark i EF. – Sikkerhedspolitik. – Græsrødder. – BORGERLIGT STYRE 1982-1993: Et skridt til højre. – Regeringen og det alternative flertal. – Økonomisk politik. – Udenrigs- og sikkerhedspolitik 1982-1993. – Danmark i EF. – Bæredygtig udvikling. – Kulturen liberaliseres. – Tamilsagen. – SOCIALDEMOKRATIET IGEN 1993-2001: Ledelsesproblemer i Socialdemokratiet og nye alliancer. – Ja til Amsterdam-traktaten. – Reformpolitikken. – Velfærdspolitik i en ny verden. – Debat om udlændinge. – SLUT: gang i det nye århundrede. – OVERSIGT: Regeringer 1957 -2001. – Folketingsvalg 1957-2001. – Forslag til videre læsning. – Register.