Rasmussen, Allan., - Hemmingsen, Michael.

Frederiksberg Kirke 275 år.

Bog

DKK 115,00

Uden at overdrive kan man godt sige, at siden Frederiksberg Kirke blev bygget i 1734, er verden radikalt forandret. Den er blevet moderne. Men også mentalt er verden moderniseret i kirkens levetid, og et af de mest iøjnefladende træk er, at vi alle er blevet til som individer. Verden er under hastig forandring, og man kan med god ret spørge, om kirken ikke sakker agterud? Er den ikke bare et levn fra fortiden, dengang mennesker ikke vidste bedre? Både ja og nej. Da den nuvræende dengang nybyggede Frederiskberg Kirke på østsiden af Pile Allé i 1734 blev indviet af Sjællands biskop Christen Worm på Hellig Tre Kongers Dag, var det kulminationen på næsten hundrede års turbulent udvikling, der begyndte i 1651 med Frederik IIIs privilegiebrev, der overdrog markerne ved Københavns Slots Ladegård til 20 hollandske bønder fra Amager mod, at de ydede en årlig afgift enten i form af et pengebeløb eller i naturalier, og at de i øvrigt opbyggede en by på 20 gårde. Men projektet blev ikke så vellykket, som ønsket, og beboerne i området blev frataget deres jord, da de ikke kunne betale deres afgifter. Jorden blev derfor kongens igen, og i 1703 stod i stedet et nyt slot færdigt: Frederiks Slot. Efter nedlæggelsen af den tidl. hollænderby blev dens kirke i 1703 anneks under Brønshøj-Rødovre Sogn. Men den var ikke i god stand, og i 1732 blev det besluttet, at den nuværende kirke skulle opføres.

Frederiksberg Sogns Menighedsråd, 2009.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: I al evighed. – 275 år på Pile Allé. – Der ligger opgaven! – Frederiksberg Kirke for børn. – FSU – Frederiksberg Sogns ungdomskreds, billeder fra Asnæslejren. – KFUM-spejdere ved Frederiksberg Kirke siden 1924. – Frederiksberg Kirkes pigekor 1984-2009. – Koncertliv i Frederiksberg Kirke. – Hvor de levende taler med de døde. – Et bedehus. – Sammenspist med Kristus. – Verdens ende, livets begyndelse. – En verden af håb. – Kald mig ved navn. – Tidligere sognepræster ved Frederiksberg Kirke. – Vise mænd kom den lange vej. – Uindbundet. – Illustreret. – 118 sider. – Pænt eksemplar.