Lindhardt, Jan

Fra tale til tanke. Hovedlinjer i den europæiske idehistorie

Bog

DKK 115,00

Ordet “ide” kommer fra det græske “eidos”, som betyder billede, skikkelse. Ordet er hentet fra sansningens verden, et billede vi ser, noget vi griber fat i med vore hænder ( begriber). Ideer kan forstås med forstanden. Men er det nødvendigt, at mennesket har ideer? Måske ikke. Noget kunne tyde på, at selve dannelsen af ideer måske hænge sammen med skriftsproget. Så længe man lever i et mundtligt samfund, hvor al kommunikation mellem samfundets medlemmer gives fra mund til øre, har man svært ved at tænke i ideer. Nyere forskning efter 2. Verdenskrig har i stigende grad klarlagt, hvilke tankestrukturer der findes i et litteralt og skriftligt samfund. Og det er sandsynligt, at fremkomsten af ideer, skyldes en bestemt teknologisk opfindelse, nemlig skriften, der blev opfundet for ca. 5.000 år siden. Med skriften er ideen født, og dermed kan idehistorien tage sin begyndelse. – Bogen er til brug i gymnasiet, på HF og seminariet, men er også læsning for alment interesserede læsere. Emnet idehistorie er behandlet i kort form, og der er derfor visse emner, som bogen ikke omtaler. F.eks. kinesisk, arabisk og indisk idehistorie.

Aschehoug 2002

På lager

Beskrivelse

´INDHOLD: Idehistorie. – FRA MYTHOS TIL LOGOS: Fra sproget til sansningen. – Talekunsten. – Platon. – Staten. – Aristoteles. – Menneske og kosmos. – Israel. – Kristendommen. – DEN KRISTNE ENHEDSKULTUR: Sjælen i fangenskab. – Arbejdets mening. – Mystik. – Middelalderen. – Kirken og kampen om sjælene. – Sproget. – Det naturvidenskabelige gennembrud. – Renæssancen. – Reformationen. – Individualismens begreb i nyere tid. – Følelsernes isolering. – Psykoanalysen. – Sprogfilosofi. – Den frie vilje. – Hermeutik. – Kritisk filosofi. – Samfundstænkningen. – Indvidualismens samfund. – Det sociale samfund. – Kirke og velfærdsstat. – KIRKE OG RELIGION I NYERE TID: Individualisering og inderliggørelse. – Søren Kierkegaard. – Religion, arbejde og økonomi. – Etik og moral. – Skolen for livet. – Fra tanke til tale – et billede. – Litteratur.- 2. udgave. – Indbundet. – 182 sider. – Illustreret. –