Dal, Erik, - Kristensen, Poul, red.

Fra Smeden og Bageren til Androkles og Løven. 12 læsebogs-klassiske versfortællinger.

Bog

DKK 80,00

Læseren genkender sikkert nogle af denne bogs digte fra deres egen skoletid, og det er ikke så mærkeligt, for bogen skal netop samle nogle gode historier på vers, der er særligt kendte fra læsebøger.De dukkede op i danskbøger i “gamle dage” for klasser, hvor eleverne var 10-15 år, og af og til skulle de lære versene udenad. Noget huskede man måske, fordi det var lidt sært eller svært, men det er upraktisk at læse historiske digte, hvis man ikke genkender de personer, der fortælles om. Derfor er der nogle linjer med oplysninger ved nogle af digtene, som gør versene lettere at forstå. Rundt regnet er det ældste digt i samlingen ca. 25 år gammelt og de yngste mere end 100 år. – I første del af bogen er digtene ordnet nogenlunde efter sværhedsgrad. I anden del efter, hvornår begivenhederne fandt sted.

Poul Kristensen 1976

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: FABLER OG FORTÆLLINGER: H. V. Kaalund: Fabler for Børn. – H.V. Kaalund: Bjørnen som Rytter, 1877. – CARL PLOUG: Plejebarnet, 1858. – CHR. WINTHER: dansen i Skoven. Flugten til Amerika, 1835. – Bonden og hans søn, 1837. – H. C. ANDERSEN: Konen med Æggene, 1836. – JOHAN HERMAN WESSEL: Smeden og Bageren, 1784. – HENRIK HERTZ: Skriftemaalet, 1840. – FR. PALUDAN-MÜLLER: Den ottende Kunst, 1837. – HOLGER DRACHMANN: Den store Bjørns Endeligt, 1878. – Den sidste Parade. – Androkles og Løven. – SAGN OG VIRKELIGHED FRA DANMARKS HISTORIE: N. F. S. Grundtvig: Bisp Villum og Kong Svend, 1814. – ADAM OEHLENSCHLÄGER: De tvende Kirketaarne, 1808. – CARSTEN HAUCH: Magnus og Knud Lavard. – POUL MARTIN MØLLER: Sankt Laurentius, 1819. – N. F. S. GRUNDTVIG: Niels Ebbesen,1839. – CHR. WINTHER: Henrik og Else, 1828. – N. F. S. GRUNDTVIG: Mester Ole Vind, 1814. – CARL BAGGER: Den engelske Kapitain, 1834. – STEEN STEENSEN BLICHER: Søren Kanne, 1838.- Uindbundet. – 101 sider. – Pænt eksemplar.