Bonde, - Lars, m.fl.

Fra et hjem med klaver til en samfundsmæssig forståelse af trivialmusikken i 1800-tallet

Bog

DKK 125,00

Undersøgelsen tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan trivialmusik og kunstmusik lader sig skelne fra hinanden i deres samfundsmæssige indhold. Ganske vist kan grænsen ikke altid trækkes helt skarpt, og bedømmelsen “trivial” rammer hyppigt også kompositioner, eller dele af kompositioner, der i almindelighed regnes til kunstmusikken. Undersøgelsens genstand er det 19. århundredes musik. Her kan der påvises udviklingstræk, som rækker langt ind i det 20. århundrede og først der kommer til fuld udfoldelse. De fleste af det 19. århundredes fremstående og samfundsmæssigt anerkendte komponister hører ikke til det velhavende borgerskab. Mendelsohn og måske også nok Schumann kan dog nok betragtes som undtagelser. Udslagsgivende for tilhørsforholdet til den borgerlige klasse er imidlertid levemåden, selvforståelsen og forholdet til dannelsen. Den, der ikke kan studere, bestræber sig i stedet på anden vis på at indhente det forsømte.

Publimus 1979

På lager

Varenummer (SKU): 78.913 - 35 Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: Trivialmusik, socialhistorien og samfundets myter. – Trivialmusikken og musikhistorieskrivningen. – Trivialmusikken og socialhistorien. – Trivialmusikken og myterne. Nogle angrebsvinkler. – Kunstmusik og trivialmusik. En problemskitse. – Ekskurs over folkesangen. – Det musikalske materiale. – Samfundsmæssigt indhold. – Småborgerlige salonmusik belyst ud fra trivialmyteteorien. – Historie og klassedefinition. – Salontyper. Afgrænsning til salonmusikken. – Biedermeierkulturen. – Ideologiske forudsætninger for småborgerskabets dannelsesideal. – Den småborgerlige / triviale bevidsthed. – Klaverindustrien. – Nodeindustri og -forlag. – Den konkrete, musikalske formgivning. – Temabearbejdelse. – Tonearter. – Litteraturliste.- Uindbundet. – Illustreret. – 138 sider. – Pænt eksemplar.