Blædel,, Nic.

Forbrydelse og Dumhed. Hitler-Krigens Forspil i europæisk Storpolitik.

Bog

DKK 130,00

Der var i Danmark en langsommere Rytme i Undertrykkelsen end i de andre europæiske Lande, om i de samme Aar blev Ofre for den tyske Nationalsocialimes Forsøg paa at underkaste sig Verden. I Besættelsens første Tid afholdt de Fremmede sig tilmed og mod al Sædvane fra væsentlige Overgreb mod Enkeltpersoner. Selv saadanne Danske, som i de forudgaaende Aar havde taget skarpt og offentligt til Orde mod Hitlerismens Lære og Metoder. Men det var en stakket Frist. Allerede d. 9. April 1940 blev det forbudt Nic. Blædel af skrive. Det skete i de samme Timer som de militære og sikkerhedsmæssige Aktioner, der indgik i de i Forvejen planlagte Foranstaltninger for Overfaldet paa Danmark. Dette foregreb med det samme ethvert Forsøg paa Taagespredning omkring Tyskernes Holdning til det frie Ord, og det gav Befolkningen Anledning til den første Paaskønnelse af den personlige Indsats mod Tyskerne.

H. Hagerup, 1946.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Hitler. – Mussolini. – Den blonde Barbar. – To Legender. – Udenrigspolitik i Min Kamp. – Uden Maske. – Det evige Tyskland. – Mordet i Wien. – Tyskland ruster. -Fransk-engelsk Rytme. – Det store spil. – Første Traktatbrud. – Abessinien. – Marts 1936. – Virkningerne. – Baldwin. – Spanien. – Chamberlain og Beroligelsespolitikken. – Ved Aarsskifet 1938. – Danzig. – Præludium. – Østrigs Erobring. – Det fraværende Europa. – Rusisk Politik. – Det czechoslovakiske Spørgsmaal. – München. – Efter München. – Czechoslovakiet udslettes. – Det polske Spørgsmaal. – Englands nye Politi. – Navneregster. – Noter. – – Indbundet i halvlæder. – Illustreret. – 625 sider. – Pænt eksemplar.