Kinch-Jensen, Anders

Forankring fryder. Journalistisk fortælleteknik

Bog

DKK 120,00

Fascinationen af bestemte begivenheder kan være så voldsom, at journalister bruger mest energi på at formidle forandringen og dermed kommer til at underbetone det, som forandringen har taget udgangspunkt i, nemlig forankringen. At forankre vil sige at hægte noget fast til noget andet. I den fysiske verden kan man hægte et skib fast til en havbund med et anker og en kæde. Journalister hægter en information på et kendt information. Det kan være erfaring, et håb, en social eller kulturel sammenhæng , et sted eller en indholdsmæssig viden. Og forankring fryder. Det gør den, fordi forankring er såvel afsenderens som modtagerens gave i en formidlingssituation. Det er via forankringen, at vi kan forstå ny information. Denne bog handler meget om fortælletekniske rammer, regler og traditioner, og den er skrevet for at skabe det bedst mulige afsæt for kreativ, journalistisk formidling.

DR Multimedie / Forlaget Ajour 2001

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: DET MAGISKE RUM: Information, identifikation og fascination. – Mundtlig fortælletradition. – Taxaen og ridedyret. – Fremlægge information. – Nyhedstrekanten. – Tilbageholdt information. – Information og aha-oplevelser. – Vidensniveauer. – Fremstillingsmåder. – Meddelelse via fortælling. – Jeg så to harer komme. – DEN GODE HISTORIE: Spørgsmål til historien. – Aktantmodellen. – Spørgsmål til formidlingen. – Den bærende karakter. – Motorcyklisten. – Zoome ind og zoome ud. – Hvilken historie? – LINEÆR FORTÆLLEFORM: Antyde, etablere, aflyse og afgøre. – Berettermodellen. – Placering og betydning. – NONLINEÆR FORTÆLLEFORM: Nonlineær formidling i forskellige medier. – Konflikt og kontrast. – Anslag. – Vinkler og synsvinkler. – Uddybende episoder. – Klimaks episoder. – Udtoning. – Mellemspil. – Fra lineær til nonlineær fortælleform. – Kilde- og litteraturliste. – Register. – Uindbundet med plastomslag. – Illustreret. – 123 sider. – Pæn , udgået biblioteksbog med stregkode på bagsiden.