Simon Paulli

Flora Danica. Det er : Dansk Urtebog I – III

Bog

DKK 675,00

Forfatteren  til “Flora Danica” er Simon Paulli (1603 – 1680), der var kongelig  livlæge og den første professor i anatomi, kirurgi og botanik ved Københavns Universitet.

Det er en praktisk anlagt bog, efter sin tids normer et pragtværk. Bogen er blevet til på Christian IV’s initiativ, og den er skrevet på dansk, hvilket passer godt med bogens hensigt: At beskrive lægeurter til gavn for “den gemeene [almindelige] mand”, som ikke havde råd til at søge læge.

Planternes rækkefølge er utraditionel, men i grunden ikke upraktisk for den ulærde, “gemeene” læser. Planterne er delt ind efter den tid på året, hvor de blomstrer: vinter, vår, sommer og efterår; inden for hver årstid er planterne listet alfabetisk efter de latinske navne.

Bogen er delt i et tekstafsnit og et  bind med tegninger af planterne. Teksten beskriver planternes navne, udseende og anvendelse (især den medicinske) i et for en nutidig læser morsomt sprog.

Den originale udgave af “Flora Danica” udkom i 1648. – Denne udgave er et genoptryk fra 1971 med indledning og kommentarer af Johan Lange og Vilhelm Møller-Christensen.

Dele af bogen er skrevet både  på latin og dansk, så både kyndige og ukyndige i latin, kan have glæde af værket.

Varenr. 57.2 – 45. – Bind I-III. – Privatbind. – 1971. – Bind I: 1 – 148 sider. – Bind II: 149 – 353 sider. –   Bind III: 393 tegninger af urter og andre planter. – De tre bind er i rigtig god stand. –  Bind I – III : 675 kr.

Rosenkilde og Bagger - 1971

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Bind I:  Simon Paulli. – Skolegang og videnskabelig uddannelse. – Virksomhed som professor medicus i Rostock 1634-39. – Ansættelse som professor anatomiae, chirurgiae et botanica ved Kjøbenhavns Universitet 1639-49. – Domus Anatomica Hafniae. – Virksomhed efter afgangen som universtetsprofessor 1649. – Flora Danica. – Botanisk indledning. – Nyindførsler. – Danske plantenavne. – Latinske plantenavne. – Botaniske discipliner. – Økologi og topografi. – Systematik. – Morfologi. – Noter. – Litteraturhenvisninger. –    Bind II:  Det Latinske  Naffn-Register. – Det Danske oc andet Naffn-Register. –  Appendix eller: Noch et lidet Register, som henhører til disse trende foregaaende Naffne-Registere: Indeholdendis de Urters Naffne, om huis Kræfter vel er særdelis talet i Texten, men dog ere ingen Figurer der hos at finde, hvorom vidre  udi Fortalen læsis kand. – Bind III:393 tegninger af urter og andre planter.